Rijeka Sana je tokom ljeta jedno od omiljenih mjesta Prijedorčana. Međutim, često se ne brine o zaštiti njenih obala na kojima se ostavlja razni otpad.

Predsjednik Omladinske organizacije „Čuvari Sane“ Milan Sadžak primjećuje da su radnici „Komunalnih usluga”  u posljednje vrijeme postali dosta aktivniji u odvozu otpada sa  kupališta.

-Ono što je možda najveći problem, nije smeće već kućni odgoj. To je ono što i dovodi upravo do neurednih obala, jer nekada nije dovoljno postaviti  kantu za smeće – priča Sadžak.

Kontjeneri su postavljeni pored nekoliko kupališta na Sani.  “Komunalne usluge” postavile su i novo kontejnersko mjesto pored kupališta na Žegeru.

Direktor ovog preduzeća Dalibor Grabež kaže da je kontejner na ovom kupalištu tražila grupa građana.

– Oni su podnijeli zahtjev, obratili se Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove, koje nama daje nalog. I ubuduće ćemo, gdje god građani smatraju da je potrebno, postaviti kontejner. Naravno, ukoliko na tu lokaciju  mogu da priđu naša vozila – rekao je Grabež.

Šef Odsjeka komunalne policije grada Prijedora Miroslav Krneta priča da je Odlukom o komunalnom redu zabranjeno bacanje otpada u Sanu i na njene obale.

-Zbog bacanja otpada u vodotok ili na obalu rijeka predviđene su i novčane kazne. One za fizička lica iznose od od 50 KM do 150 KM, za pravno lice od 500 KM do 3.000 KM, a za odgovorno lice u pravnom licu i preduzetnike od 50 KM do 300 KM-naveo je Krneta.

Izvor: kozarski