Mijenjaće se i regulacioni plan. Ali ne onaj iz 2018 godine. On je po odluci Ustavnog suda nezakonit i neustavn. Skupština grada pokrenula je inicijativu za izmjenu prethodnog regulacionog plana, koji je po odluci Ustavnog suda važeći. U praksi gledano, grad je na taj način spašen mogućih tužbi.

“Sada nemamo izmjenu na regulacioni plan iz 2018 već je na snazi neki regulacioni plan iz 2015-2016,  sa ovim današnjim mi samo radimo izmjene na taj 2015-2016 koji je po odluci Ustavnog suda sada važeći. Da želimo da zavijemo grad Banjaluku u crno mi bi sasvim takvu inicijativu odbili”, rekao je Srđan Amidžić, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka.

Gradonačelnik je danas imao puno zamjerki na odluke Ustavnog suda. Proceduralne greške za njega su zanemarive. Banjaluka je tvrdi, ovim izgubila jer ne može da gradi. Zaboravlja izgleda da bi na taj način grad mogao imati  probleme, jer je upravo regulacioni plan iz 2018 proglašen neustavnim. Zaboravlja Stanivuković, da se upravo on na mnoštvo stvari poziva upravo na zakon. A kada zakoni nisu njemu u korist onda su propusti zanemarivi.

“Ustavni sud je sve to pokosio kao da ne postoji, iz nekih pojedinih proceduralnih grešaka koje da činjenica postoje. Svaki taj čovjek može da kaže dajte mojih 15-20 miliona, jer su ti ljudi koji grade na širem potezu centra grada i cijelog Banjaluci uplatili uređenje građevinskog zemljišta, uplatiti za građevinsku dozvolu, uplatili za rentu i sve druge naknade”, rekao je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

Odluke ustavnog suda se ne komentarišu, one se provode jasan je Srđan Amidžić. Svjesni smo kaže kakve reperkusije može da izazove odluka Ustavnog suda. Inicijativa je podržana kako bi ljudi koji su počeli graditi mogli svoju gradnju završiti do kraja.

“Mi smo svjesni kakve reperkusije može da izazove ta odluka ustavnog suda, mi smo podržali inicijativu na bazi kojega će se prevazići ta situacija i omogućiti onim ljudima koji su već počeli da grade da tu svoju gradnju završe do kraja. I ponavljam pored te tačke postojale su još neke inicijative za izmjenu regulacionih planova koje su upravo na ovoj komisiji podržane”, rekao je Amidžić.

Po usvajanju ove inicijative, opet ide proces jave rasprave. Nakon javne rasprave pojašnjava  Amidžić dolazi se do finalnog prijedloga. Kada dođe prijedlog odbornici će imati priliku da se opredijele i iznesu stav u vezi sa tim prijedlogom.

 

Izvor: ATV