Maja Kunić, naredne četiri godine biće predsjednica Organizacije žena Potkozarskog narodnog pokreta Prijedor. Povjerenje je dobila jednoglasno  na izbornoj Skupštini organizacije ove stranke kojoj je prisustvovalo preko  70 delegata. Nakon izbora  Kunić se zahvalila na ukazanom povjerenju i ukratko predstavila plan budućeg rada Organizacije žena PNP-a Prijedor. “U narednom periodu ćemo raditi na sveobuhvatnom uključivanja žena u sve društvene i političke procese u gradu Prijedoru. Polje djelovanja je široko, i shodno profesionalnim i stručnim kompetencijama žena koje će činiti ovu Organizaciju nastojaćemo uticati na snažnije učešće žena kako u političkom aktivizmu, tako i u svim drugim aspektima života i rada – istakla je ona.

Dalibor Grabež, predsjednik Potkozarskog narodnog pokreta, izrazio je zadovoljstvo uspješno završenom izbornom Skupštinom Organizacije žena .” U proteklom periodu žene su aktivno učestvovale u radu Potkozarskog narodnog pokreta dajući svoj puni doprinos osnivanju, rastu i razvoju , kao i u brojnim realizovanim aktivnostima u proteklom periodu.Da je program PNP usmjeren na razvoj i unapređenje svih segmenata života i rada naših građana kao i snažnijem učešću žena u procesima odlučivanja i političkog djelovanja govori činjenica da se na listi PNP-a za Narodnu Skupštinu Republike Srpske u Izbornoj jedinici 1 nalazi ukupno 6 žena,” istakao je Grabež.

Izvor: Kozarski