Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor sa saradnicima danas je ugostio delegaciju iz firme ,,GAS-RES d.o.o. Banja luka, Predstavništva Republike Srpska u Ruskoj federaciji te predstavnike firme ” Gazprom Energoholding” iz Rusije.

Na radnom sastanku je organizovana kratka prezentacija sa osnovnim informacijama o trenutnoj potrošnji toplotne energije, planiranoj trasi novog gasovoda i predviđenoj lokaciji za izgradnju gasne kogeneracije u Prijedoru kapaciteta 150 megavata. Ovo je prilika da Grad Prijedor postane još interesantniji za investitore zbog dostupnosti i cijene ovog energenta koja će sa izgradnjom toka biti nova realnost.

Naime, U 2019. godini Vlada Republike Srpske je donije Odluku o davanju saglasnosti za realizaciju projekta za izgradnju magistralnog gasovoda od granice sa Republikom Srbijom trasom Bijeljina – Banja Luka- Prijedor – Novi Grad.Pomenuti projekat je proglašen projektom od strateškog značaja i za nosioca projekta je izabrana firma ,,GAS-RES d.o.o. Banja Luka.
U toku su pripremne aktivnosti na projektu koje podrazumijevaju aktivnosti na izradi projektno-tehničke dokumentacije, koje obuhvataju i dolazak predstavnika Gazproma ( Ruska federacija) i partnera za obilazak potencijalnih lokacija za izgradnju termoenergetskih objekata kao i obilzak najvažnijih tačaka na pomenutoj trasi, Bijeljina- Banja Luka- Prijedor – Novi Grad.

Izvor: prijedorgrad