Investiciono-razvojna banka Republike Srpske održala je danas sastanak sa timom Svjetske banke, u sklopu nastavka misije “Supporting Better, Effective, Sustainable and Transparent State-Owned Enterprises (BEST-SOEs)” iz maja ove godine.

Na sastanku je razgovarano o modalitetima podrške dizajnu sistema i mehanizama za praćenje izvještavanja javnih preduzeća od strane Jedininice za nadzor javnih preduzeća u Republici Srpskoj. Predviđeno je da ovaj sistem bude usklađen sa najboljim međunarodnim praksama i standardima kad je u pitanju korporativno upravljanje.

Predstavnici Svjetske banke posebno su naglasili doprinos koji je IRBRS do sada dala u izgradnji i razvoju korporativnog upravljanja u Republici Srpskoj, kroz aktivnosti koje obavlja.

Iz Svjetske banke su istakli su da iskustvo koje IRBRS ima može višestruko da doprinese uspjehu cjelokupnog procesa uspostavljanja efektivnog sistema nadzora nad javnim preduzećima, što je u najboljem interesu sveukupnog društvenog rasta i razvoja Republike Srpske.

Predstavnici IRBRS i Svjetske banke iskazali su obostrano zadovoljstvo dosadašnjom uspješnom saradnjom na realizaciji ovog projekta.

Sastanak je održan u sjedištu Investiciono-razvojne banke Republike Srpske u Banjoj Luci.