Preduzeće Komunalne usluge osnovano je 1961. godine. Tokom godina mjenjali su se organizacioni oblici. Danas kada Prijedor broji više od devedeset hiljada stanovnika Društvo „Komunalne usluge“  AD Prijedor organizovano je u četiri radne jedinice,

–  javna higijena

–  rasadnik i zelenilo

–  građevina drugo održavanje

–  deponija

prijedor24h