Investiciono-razvojna banka Republike Srpske i Ekonomski fakultet u Banjoj Luci potpisali su danas ugovor o obavljanju stručne prakse za studente treće i četvrte godine ovog fakulteta.

Ugovor su potpisali v.d. direktora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske Dražen Vrhovac i dekan Ekonomskog fakulteta u Banjoj Luci prof. dr Milenko Krajišnik. Stručna praksa u Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske će studentima omogućiti da praktičnom nastavom usavršavaju stečena teoretska znanja na Ekonomskom fakultetu.

Obostrani interes Investiciono-razvojne banke Republike Srpske i Ekonomskog fakulteta u Banjoj Luci jeste da prepoznamo i na najbolji način obučimo mlade i talentovane ljude u Republici Srpskoj.

„Uz teorijski dio koji usvajaju tokom nastave na Ekonomskom fakultetu mi u Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske  studentima pružamo najbolju praksu, a sve s ciljem ostanka mladih i razvoja Republike Srpske“, rekao je v.d. direktora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske Dražen Vrhovac.

Stručna praksa u Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske realizuje se tokom akademske 2022/2023. godine, u skladu sa nastavnim planom i programom Fakulteta Studijskog programa Ekonomija i poslovno upravljanje i Poslovna informatika.

Tokom trajanja prakse student će obavljati aktivnosti koje su u skladu sa prirodom djelatnosti koju obavlja Investiciono-razvojna banka Republike Srpske, a koje su studentu neophodne za sticanje znanja, vještina i kompetencija iz oblasti ekonomije i menadžmenta.

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske i Ekonomski fakultet u Banjoj Luci saradnju na prijemu studenata za praksu započele su 2017. godine. Od tada do danas saradnja traje bez prekida, svake akademske godine.

prijedor24h