U prošlost bi mogle da odu duple funkcije računajući i one u upravnim i nadzornim odborima. U pojedinim odborima mjesečne naknade kreću se i do nekoliko hiljada maraka. Uz poslaničku ili direktorsku platu, pojedinci žive i više nego dobro.

“Mi trenutno imamo direktore, poslanike oni su pri tome članovi nadzornih i upravnih odbora i ne mogu profesionalno i adekvatno najbolje da obavljaju te poslove koji su im povjereni. Smatramo da se mora ispuniti to predizborno obećanje i da i oni koji primaju više primanja iz budžeta moraju poštovati sudbinu državnih službenika kojima je eksplicitno zabranjeno da mogu biti članovi upravnih ili nadzornih odbora”, rekao je Božo Marić.

Kao član Upravnog odbora Univerziteta u Banjaluci 500 KM mjesečno prima i SNSD-ov odbornik u Banjaluci, Borivoj Obradović. Odborničke naknade nisu mnogo veće, ali bi se kaže, odrekao bilo koje funkcije.

“Ja mislim da svaki odbornik i poslanik i funkcioner treba poslati stranci da stranka izabere šta će on biti, a ne da mi sami odlučujemo hoćemo li se odreći poslaničkog, direktorskog ili upravnog odbora ili nešto tako slično. Tako da mislim da to treba uraditi ne samo na nivou SNSD-a nego na nivou čitave Republike”, rekao je Borivoj Obradović.

Direktorska i poslanička plata ipak su dosta veće. Njih se uglavnom teže odriču. Mjesto izvršnog direktora RITE Ugljevik uz poslanički mandat ima i SNSD-ov Milutin Tasovac. Još ne zna u kojoj će ulozi ostati.

“To će partija da odluči. Ja sam za to, poštujem partijski stav, gdje sam korisniji partiji. Bez partije ne bih bio ni izvršni direktor ni poslanik. Tamo gdje sam korisniji, poštujem. Novinar: Je l imate Vi možda neku želju za jednu od te dvije? -Pa…nemam neku posebnu želju. Smatram da sam koristan i na jednoj i na drugoj funkciji, pa sad, oni će da odluče”, rekao je Milutin Tasovac.

A najbolje bi bilo da umjesto partije, odlučuju sami, smatraju analitičari. Izbor samo jedne funkcije, moralna je odgovornost.

“Potpuno je bespotrebno i politički i moralno loša stvar da jedan čovjek akumulira više funkcija. I to funkcija koje se dobro plaćaju.  Prema tome, da ideja može da bude jedan vjesnik nekog novog stanja u politici, da politika ne bude šansa za privilegije i bogaćenje, nego da to bude šansa za odgovorne i moralne ljude”, kaže Drago Vuković.

Kraj duplim funkcijama koje je prije izbora najavio lider SNSD-a sve je bliži. Milorad Dodik poručio je da će izabrani i imenovani funkcioneri moći obavljati samo jednu funkciju.

Izvor: ATV