Radnici „Elektrokrajine“ svaki mjesec isključuju sa elektro-mreže potrošače koji ne plaćaju redovno račune. Iz ovog preduzeća tvrde da im prvo pošalju opomene da moraju izmiriti dug u roku od osam dana. Iz Udruženja za zaštitu potrošača „DON“ poručuju da je zakonom definisano da je rok za izmirenje dugovanja 30 dana te su apelovali na nadležno preduzeće da poštuje zakon.

Iako radnici „Elektrokrajine“ isključuju struju, u ovom preduzeću tvrde da te odluke donosi Direkcija za javno snabdijevanje “Elektroprivrede” Srpske iz Trebinja, sa kojom su kupci sklopili ugovor. Portparol „Elektrokrajine“ Banjaluka, Predrag Klincov, kaže da ovo preduzeće, od aprila prošle godine, ne prodaje električnu energiju i ne donosi odluke o tome kome će biti isključena ili ponovo priključena struja.

– U Prijedoru, kao i u svim ostalim lokalnim zajednicama na području “Elektrokrajine”, uobičajena je situacija. Mi postupamo isključivo po nalogu javnog snabdjevača. Svakog mjeseca dobijemo nalog za isključenja koja obavljamo. Mi nemamo uvid niti bazu podatka kolika su dugovanja domaćinstava ni zbirno, a pogoto da imamo pojedinačno. Samo imamo nalog prema kojem moramo da postupimo po zakonu – tvrdi Klincov.

Izvršna direktorica Udruženja za zaštitu potrošača “DON” Prijedor, Murisa Marić, ističe da je, prema zakonskim propisima, utvrđen rok od 30 dana za izmirenje dugova.

– Poražavajuće je da se u novembru isključuju potrošači bez opomena. I Zakon o električnoj energiji i Zakon o zaštiti potrošača jasno definišu da se potrošaču treba uputiti pisana opomena, ne na računu, nego pisana opomena sa rokom najmanje 30 dana da se uplati račun – naglašava ona.

Iz ovog udruženja ističu da ne štite one koji ne plaćaju račune, ali podsjećaju da je u Socijalnoj povelji koju je potpisala BiH, navedeno da barem jedna sijalica mora da radi kod potrošača.

Izvor: kozarski