Božićni post počinje u ponedeljak 28. novembra i trajaće sve do Badnjeg dana, 6. januara 2023. godine. Tih 40 dana svaki vernik treba da iskoristi za pročišćenje i tela i duše.

U toku cijelog ovoga posta ne jedemo meso, bijeli mrs i jaja. Ulje i vino su dozvoljeni svim danima osim srijede i petka koji se poste „na vodi“.

Riba se jede svake subote i nedjelje kao i na Vavedenje Presvete Bogorodice, čak i ako praznik padne u srijedu ili petak. Posljednja nedjelja Božićnog posta, posti se strožije, bez upotrebe ribe, a po mogućnosti „na vodi“.

Na Badnji dan se ne upotrebljava ni ulje ni vino, već se obavezno posti „na vodi“.

Post ne znači da se samo uzdržavamo od mrsne hrane, već prije svega od loših misli, želja i djela.

Sam Sin Božiji postio je 40 dana i noći prije početka svoje besjede o dolasku Carstva Nebeskog.

Post za sebe, nasamo, ne služi onima koji žele da javnim postom steknu ljudsku slavu.

Prema pravilima posta i po riječima Svetog Jovana Zlatoustog, tjelesni post ne treba koristiti ako nije povezan sa postom duhovnim.

Izvor: ATV