Iz prijedorskoj toplani kažu da oko devedesetosam odsto područja grada područja grada prijedora koje je na sistemu centralnog grijanja ima kvalitetnu isporuku toplotne energije. Navode da oko dva odsto područja ima lošiju uslugu,  jer se radi pretežno o nadogradnjama u kojima nisu dobro izvedeni radovi na instalacijama.

Više u prilogu:

Izvor: kozarski