Savjetnik predsjednika Republike Srpske Milan Tegeltija rekao je danas da CIK BiH nema pravnu mogućnost da proglasi važećim nevažeći glasački listić za izbor delegata iz Srpske u Dom naroda PS BiH.

– Nevažećim je listić proglasila Komisija za izbor i imenovanje Narodne skupštine Republike Srpske od devet članova u kojoj su bili i članovi opozicije, koji su svi osim člana iz PDP-a listić procjenili nevažećim – pojasnio je Tegeltija, reagujući na izjavu nekadašnjeg člana CIK-a BiH Vehida Šehića o validnosti glasačkog listića iz Narodne skupštine Republike Srpske, koji smatra da je nevažeći glasački listić koji je donio četvrtog delegata SNSD-u važeći i da to CIK može odlučiti, te da bi kao posljedicu toga to moglo proizvesti žrijebanje.

On kaže da bi CIK prema vlastitom uputstvu teoretski samo mogao vratiti cijeli postupak u Parlament Srpske, ali samo ako je riječ o greški u provedenoj proceduri, a takve greške nema pa bi svaka odluka i u tom pravcu bilo čisto pravno nasilje.

Tegeltija je naglasio da CIK u posrednom izboru delegata nije organ koji može zamijeniti Komisiju za izbor i imenovanje Narodne skupštine Republike Srpske, preinačiti njenu odluku i ulaziti u njene procjene.

– CIK samo kontroliše da li je ispoštovana zakonska procedura te ne može da se involvira u odluke Komisije za izbor i imenovanje, koja je sa osam glasova /uključujući i opozicione članove/ provela proceduru i donijela zakonitu odluku na bazi zakonom i odlukom Narodne skupštine povjerenog joj ovlaštenja – naveo je Tegeltija.

Autor: RTRS