Stadion “Berek” u Prijedoru je potpuno poplavljen nakom izlivanja kanala i rijeka tokom jučerašnjeg dana.

Poplave su izazvale probleme u nekoliko naselja na području Prijedora, a najteže je u Vrbicama i Topoliku.

Slobodan Javor gradonačelnik Prijedora rekao je za ATV da rijeka Sana u gornjem toku opada, te da očekuju povlačenje rijeka iz poplavljenih područja.

Izvor: ATV