U rejonu Šumske uprave Prijedor, u blizini naselјa Božići, ovih dana kraju se privodi jesenje pošumlјavanje. Riječ o popunjavanju porvšina koje su bile pošumlјene 2020. godine. Ta godine je  bila izuzetno sušna i pošumalјavanje nije bilo uspješno, pojasnili su u Šumskoj upravi. Dodali su da su ove godine uslovi idealni.

“Kao što znate, uslјed kasnih februarskih snijegova ove kulture su stradale 2018. godine i sad smo u procesu sanacije nastalih šteta i nadamo se da ćemo u naredne dvije godine podići sve kulutre”, rekao je upravnik ŠU Prijedor, Jovan Lukić.

Posađene su sadnice smrče, crnog bora i javora. Sam proces je modernizovan i učinjen efikasnijim, a prate se i neki novi trendovi, pa su u aktivnosti na terenu  uklјučeni i ekolozi.

“Sada koristimo mašine za bušenje. Nekada  je pet lјudi moglo da posadi 500 sadnica, a sa ovim mašinama sad sade i do 1.000 sadnica na dan. Pored toga, ograđvali smo ove površine, zbog ispaše stoke koja je učestala na Kozari”, rekao je inženjer šumarstva Bojan Stakić.

Izvor: kozarski