Posljednjih godina trend je da djeca u školu polaze ranije, prije navršenih šest godina. Prema Zakonu o osnovnom obrazovanju u prvi razred upisuju se djeca koja su do 30. avgusta tekuće godine napunila šest godina. Da li su djeca koja prijevremeno krenu u školu emocionalno zrela za nastavu?

Sanja Radulj Čeko majka je troje djece. Njen srednji sin u avgustu je napunio šest godina. Međutim, prema njenim procjenama nije bio spreman da krene u septembru u školu. Odlučili su da dječak krene u prvi razred sljedeće godine sa punih sedam godina.

– Mi kao roditelji smo ipak malo pristrasni i govorimo naše dijete je nabolje, pametno je. Ali, to ne znači da je dijete zrelo. Za roditelje i učitelje bilo bi korisno da se o ovoj temi više razgovara i da se omogući neki vid pomoći – ističe Radulj Čeko.

Prosvjetni radnici kažu da je svake školske godine sve više djece koja prijevremeno krenu u prvi razred. Smatraju da roditelji koji upisuju djecu sa nepunih šest godina nisu svjesni da to može da bude mač sa dvije oštrice.

– S jedne strane dijete može biti intelektualno spremno za školu, a emoscionalno i socijalno nezrelo. Šta se onda dešava? Dijete u prvom razredu rješava zadatke, ali s druge strane nije zrelo, plače, igralo bi se, dosadno mu je i ne može da prati nastavu, ne može da s vršnjacima ostvari socijalni kontakt – naglašava Irena Milošević, magistar razredne nastave u Osnovnoj školi “Branko Radičević” u Banjaluci.

Kalendarski uzrast nije jedino mjerilo zrelosti djeteta. Saglasna je i pedagog Tatjana Berberina. Kroz svakodnevni rad sa djecom uočila je da između njih postoje individulane razlike. Ističe da je tu najviše prisutan genetski faktor.

– Neka djeca sazrijevaju ranije, neka kasnije. Mnogi faktori utiču na to i zbog toga je važan multisektorski pristup djeci od strane svih drugih aktera koji učestvuju u procesu – dodaje Breberina.

Psiholozi upozoravaju da je djeci prije samog polaska u školu potrebna priprema. Roditelji to često zanemare i bez konsultacija sa stručnjacima donesu odluku da li je dijete spremno za školu.

Psiholog Aleksandar Milić ističe da se ne preporučuje dijete rano preoptereti školskim obavezama.

– Djeca ne mogu da se uklope odmah u početku u školske obaveze što je za njih veliko opterećenje – dodaje Milić.

Roditelji djece koja nakon 1. septembra, pa sve do kraja decembra iste godine, pune šest godina, mogu da izaberu da li dijete žele da upišu u školu ranije, odnosno sa nepunih šest godina. Ako ste u dilemi, potražite savjet stručnjaka da bi donijeli ispravnu odluku.

Autor: RTRS