U Prijedoru je danas otvoren servis za čišćenje i za održavanje dvorišta u okviru projekta “Jačanje socijalne i zdravstvene zaštite kao odgovor na pandemiju kovid 19 u BiH” koji UNICEF uz podršku USAID-a realizuje u pet opština i gradova u Srpskoj od ukupno deset u BiH, a uz pomoć lokalnih zajednica i nevladinih organizacija.

Servis djeluje u okviru humanitarne organizacije “Hljeb života” i zapošljava četiri osobe iz teško zapošljivih kategorija, a sva pravna i fizička lica pozvana su da koriste usluge jer na taj način pokazuju društvenu odgovornost.
Danko Malešević iz “Hljeba života” rekao je da je ova humanitarna organizacija još 2011. godine osnovala socijalno preduzeće, kada taj koncept još nije bio poznat, a danas je i zakonom uređen, a s ciljem da to drugo pravno lice stiče profit od kojeg onda se finansiraju humanitarne aktivnosti udruženja.

“Dvije poslovne jedinice smo otvorili koje se uglavnom bave trgovinom. Sada je otvorena treća poslovna jedinica koja će se baviti uslužnim djelatnostima. Imamo jedan mjesec prostora gdje su finansirane plate radnika i mislim da to ima perspektivu”, rekao je Malešević.
Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor rekao je da je grad podržao osnivanje servisa sa 6.600 KM i zahvalio se USAID-u i UNICEF-u sa kojima se ovaj projekat zajednički realizuje.
“Posebno me raduje što je posao dobilo četvoro naših sugrađana, korisnika prava iz socijalne zaštite, dva muškarca i dvije žene. To je dobro za njih, za njihove porodice i uopšte za lokalnu zajednicu”, istakao je Javor.
On je najavio da će grad nastaviti sa zajedničkim aktivnostima i sa budžetskom podrškom za ovakve projekte.
Socijalna radnica iz Centra za socijalni rad Prijedor Dragana Savić Pešević rekla je da se projekat sastoji iz dvije komponente, od kojih je društveno preduzetništvo jedna, a druga je integrisano vođenje slučajeva gdje je realizovan niz edukacija za jačanje ličnih i profesionalnih kompetencija korisnika socijalne zaštite koji su radno sposobni, a izvan su tokova tržišta rada.
Prema njenim riječima, za 33 polaznika obuka sačinjeni su individualni planovi rada i ustupljeni drugim subjektima u lokalnoj zajednici s pozivom da im se pomogne da izađu na tržište rada, a da su četiri osobe dobile posao u novoosnovanom servisu “Po.moć” za koji su u okviru projekta nabavljeni materijal i oprema za rad u vrijednosti 30.000 KM.
Selma Kazić iz UNICEF-a rekla je da je inovativnost projekta u tome što se ideja socijalnog preduzetništva po prvi put u BiH pokušava razviti kroz sistem socijalne zaštite, da je cilj bio da centri za socijalni rad odaberu ciljne grupe i da se zajedno kreiraju ideje socijalnog preduzetništva koje bi se oslonile na već postojeće lokalne resurse, a koji bi se potom dodatno razvijali.
“Inicijalna namjera nam je bila da te ideje budu održive”, navela je Kazićeva.

Izvor: prijedorgrad