Ova riječ mnogima predstavlja problem jer pri izgovoru može zvučati kao da se piše na oba načina, međutim, pravilo je jasno.

Piše se iako.

Ako znači mada, premda tada se piše spojeno, a i ako u svim ostalim slučajevima.

Da budemo precizniji, iako se piše sastavljeno kad je veznik u dopusnom značenju, a u spoju veznika i, i ako piše se odvojeno, piše Magazin Novosti.

Izuzetak:

I ako stignemo biće kasno. Ako možeš i ako znaš pomozi.

Primjer:

Stići ćemo iako smo kasno krenuli.

Pala sam ispit iako sam sve naučila.

Izvor: Srpskainfo