Skupština povjerilaca prijedorskog Ribnjaka “Saničani” danas je jednoglasno donijela odluku da se izvrši procjena imovine ovog stečajnog dužnika kao pravnog lica i da za taj posao bude angažovan vještak Goran Radivojac, a da se potom pristupi prodaji ovog privrednog društva, osnovanog prije 120 godina.

Stečajni upravnik Mirko Marčeta rekao je da je za očekivati da se procjena imovine može uraditi za 30 dana.

Marčeta je podsjetio da je od ukupno 1.367 hektara zemljišta u posjedu Ribnjaka, 278 hektara u vlasništvu gruntovnom i katastarskom odnosno jedan kroz jedan, a da se postupci pred Republičkom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove /RUGIPP/ vode od 2021. godine.

Bojana Rauš Pilipović iz prijedorske kancelarije Pravobranilaštva Republike Srpske zatraži laje da se stečajni uprvnik izjasni da li će predmet procjene biti samo imovina koja je u vlasništvu Ribnjaka ili i ona za koju se pred RUGIPP-om vode postupci za utvrđivanje svojine u korist ovog privrednog društva.

Sudija Amra Grozdanić rekla je da i budući kupac može nastaviti ove započete imovinsko- pravne poslove, o čemu će i angažovani procjenitelj dati nalaz i mišljenje.

Ona je u više navrata ponovila da su radnici osjetljiva kategorija.

MTu smo da ne budu oštećeni, a znamo da ima drugih povjerilaca, kao i onih koji su se pojavili naknadno, te da ima i zainteresovanih kupaca”, rekla je Grozdanićeva.

Grozdanićeva je najavila da će, po okončanju procjene, naredna skupština povjerilaca biti zakazana u što kraćem roku.

Predstavnik Veterinarskog zavoda Subotica Jovan Vuković rekao je da se zbog dotrajalosti infrastrukture postupak prodaje treba obaviti po hitnom postupku, a daje izvjesna podrška i grada i Republike da se oživi proizvodnja.

Vladimir Radulović iz “Voda Srpske” rekao je da Ribnjak ima značaj veći nego što o tome u javnosti postoji svijest

“To je i privredni subjekt, ali značajnije od proizvodnje ribe je stoje to i hidrotehnički objekat koji, u slučaju visokih voda, prikuplja višak i sprečava poplave”, ukazao je Radulović.

Povjerioci su danas jednoglasno prihvatili i izvještaj o aktivnostima stečajnog upravnika sprovedenim u stečajnom postupku, odluku da se ponovo raspiše licitacija o prodaji drvne mase i da se sa predstavnicima Nove banke obave pregovori o zakupu ili o napuštanju prostora koji je u vlasništvu ove banke.

U toku 2019. godine krug fabrike sa upravnom zgradom i ribnjak “3S” površine 43 hektara prešli su u vlasništvo Nove banke zbog neservisiranja hipotekarnog kredita i neplaćanja reprograma.

Banka pregovara o kupoprodaji ove imovine sa firmom “Aktiva invest” iz Banjaluke, čiji je predstavnik Draženko Gloginjić prisustvovao današnjem ročištu.

Izvještajnom ročištu pred Okružnim privrednim sudom u Prijedoru prisustvovali su povjerioci u ime Poreske uprave, grada Prijedora, Fonda PIO, “Voda Srpske”, Uprave za indirektno oporezivanje, “M:tela”, Nove banke i Veterinarskog zavoda Subotica, te bivši i sadašnji radnici i javnost.

Stečaj je otvoren u martu prošle godine, na šta se većinski vlasnik Radojica Ratkovac žalio, ali je žalba odbijena. Protiv njega je Okružno javno tužilaštvo Prijedor u februaru ove godine podiglo optužnicu zbog krivičnog djela nezakonito postupanje u privrednom poslovanju, kojim je oštetio javne prihode za oko pola miliona KM. Grad Prijedor je u više navrata izrazio interes za kupovinu ribnjaka, što su, takođe u više navrata, podržali i predstavnici vlasti republičkog nivoa.

Izvor: SRNA/Kozarski