Firma “Drvo eksport” iz Teslica podnijela je Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo ¡ekologiju Republike Srpske zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na životnu sredinu za eksploataciju uglja /lignita/ u Bistrici kod Prijedora, objavilo je ovo ministarstvo.

Površina eksploatacionog polja je devet i po hektara, a zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržaj zahtjeva na internet stranici Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja koje je objavljeno juče.

Ista firma zainteresovana je i za eksploataciju uglja na Bukovoj kosi kod Prijedora, za šta su u decembru prošle godine saglasnost dala tri odjeljenja Gradske uprave Prijedor, Vlada Srpske u januaru donijela odluku o pokretanju postupka dodjele koncesije, a Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske u aprilu raspisalo javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za istraživanje uglja na lokalitetu Bukova kosa.

Izvor: SRNA/kozarski