Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor kao komandant Štaba za vanredne situacije se sa dežurnim ekipama nalazi na terenu i na mjestima na kojima se danas može pomoći građanima da se ova situacija sa nabujalim vodama ublaži.

On je potvrdio da je upravo završena akcija uklanjanja granja koje je voda nanijela i koje su se zaustavile na bedemima ispod gradskog mosta.
” Nove količine granja koje voda nosi dodatno su ugrozile most i zahvaljujem se svima koji su učestvovali u ovoj akciji jer smo na ovaj način uspjeli da oslobodimo most i povećamo propusnu moć vode”, rekao je Javor za zvanični sajt grada.

On je dodao da je bitno da trenutno kiša ne pada i da je Sana u opadanju, a konkretno, uzvodno u Ključu je 22 cm u opadanju, a u Sanskom Mostu oko 10 centimetara.
” Trenutno imamo probleme u Gomjenici gdje su podzemne vode izašle na površinu, imamo zaplavljenih objekata i ekipe Civilne zaštite i vatrogasaca su na terenu gdje sa pumpama pokušavamo da dio te vode usmjerimo nazad u kanal prema Sani. Imamo dobru situaciju u Puharskoj i Raškovcu , gdje smo sinoć proveli noć i gdje je voda ugrozila pojedina domaćinstva i gdje smo intervenisali , kopali šljunak i pravili nasip”, izjavio je Javor.
On je ocijenio da je za sada situacija pod kontrolom.
” Vidljivo je da smo ovoga puta uspjeli da odbranimo Vrbice i Topolik uspjeli smo, ono što smo na početku radili i očistili dio korita rijeke Miloševice u dužini od 3,2 kilometra i to je zasigurno dalo rezultata i nemamo većih problema u tim naseljima”, rekao je Javor.
On je dodao da su trenutno problem klizišta u Ljubiji.
” Imamo četiri aktivna klizišta gdje smo morali izvršiti evakuaciju jedne porodice i trenutno su na terenu stručnjaci koji procjenjuju situaciju da li je bezbjedno za ostala domaćinstva da li su bezbjedna” rekao je Javor.
On je dodao da se sa terena prikupljaju svi relevantni podaci koji će nam pokazati koji će nam vrlo brzo pokazati pravu sliku koliko je objekta zaplavljeno, a u koliko je objekata voda ušla jer podzemne vode nadolaze u Gomjenici i u Tukovima i situacija se mijenja iz časa u čas.

Izvor: pijedorgrad