Stanje na poplavljenim dijelovima grada Prijedora je zadovoljavajuće i sve dalje aktivnosti vezane za redovno odvijanje gradskih funkcija preuzele su redovne službe u skladu sa svojim ovlaštenjima, saopštio je Štab za vanredne situacije Grada Prijedora.

Iz Štaba naglašavaju da prestaje da važi Prvi stapen pripravnosti od poplava.

Vodostaj rijeke Sane na mjernoj letvi kod gradskog mosta u 07.00 časova iznosio je 208 centimetara i ispod je granice redovnog praćenja.

Vodostaji i opštinama uzvodno od grada Prijedora su takođe u padu i ispod granica redovnog praćenja.

Vodostaj rijeke Miloševice je u granicama koje ne ugrožavaju stanovništvo i materijalna dobra u zoni tog vodotoka;

Iz Štaba navode da su svi subjekti zaštite i spasavanja na vrijeme i kvalitetno odgovorili na pojavu poplava u vremenu od 14. do 19. maja 2023. godine i prestala je potreba za njihovim vanrednim angažovanjem.

Autor: RTRS