U Osnovnoj školi HPetar Kočić” održano je predavanje “Oružje ne štiti, oružje ubija” u okviru istoimene kampanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Predavanju su prisustvovali i ministar unutrašnjih poslova RS Siniša Karan i direktor Policije RS Siniša Kostrešević.

Karan je naveo da MUP već duži niz godina obavlja veliki broj edukativnih akcija u osnovnim i srednjim školama iz oblasti za koje smatraju da predstavljaju bezbjednosnu pretnju prije svega djeci.

„Jedna od takvih kampanja je ova danas, ona se organizuje više godina. Međutim, nakon tragičnih događaja u Srbiji od 3. maja ove godine MUP je preuzeo niz operativnih mjera i aktivnosti vezano za sprečavanje, odnosno prevenciju prije svega vršnjačkog nasilja i maloljetničke delinkvencije i edukaciju u svemu što smatramo da je značjano i predstavlja pretnju po bezbjednost djece i omladine, kao što je oružje“, rekao je Karan.

 

On je dodao da će ova kampanja biti održana širom Srpske i naveo da ona ima dva ključna aspekta. To su opasnost koju nosi legalno oružje i nedozvoljeno oružje.

„Kada je riječ o legalnom oružju koje vjerovatno imaju njihovi roditelji u kućama želimo da ovom kampanjom edukujemo i odrasle nosioce legalnog oružja da shodno Zakonu o oružju i municiji striktno vode računa prije svega o zakonitom držanju i nemogućnosti da dijete bilo kada dođe u dodir sa oružjem. Druga važna komponenta je nedozvoljeno, zabranjeno oružje i eksplozivne materije ili eksplozivna sredstava koja naša dječica mogu da nađu kroz igru u parkovima, u travi, iza škola, po livadama, dakle to je dodatna opasnost kojoj ćemo posebno obratiti pažnju, da skrenemo pažnju djeci da nikada ne smiju prilaziti takvim sredstvima i da ih uputimo kako će reagovati“, istakao je Karan.

Dodao je da je cilj ove kampanje i probuditi svijest kod odraslih koji bacaju eksplozivne materije, sredstva i nedozvoljeno oružje, jer to može pronaći dijete.

„Prošle godine na sreću nismo imali takvih slučajeva u RS, ali prije dvije godine imali smo dva tragična događaja, jedan u Kalinoviku kada je poginuo mladić i jedan u Derventi gdje je poginuo dječak od eksplozivne naprave“, podsjetio je Karan.

On je naveo da je MUP prošle godine oduzeo preko 900 komada nedozvoljnog oružja, preko

20.000 različitih kalibara municije i da je dobrovoljno predato takođe preko 900 komada različitog oružja.

„Pronašli smo 109 bačenih eksplozivnih materija koje su predstavljale opasnost za djecu” rekao je Karan.

Direktor Osnovne škole „Petar Kočić“ Gorana Bosančić izrazila je zadovoljstvo što je upravo iz ove prijedorske škole počela ovogodišnja kampanja „Oružje ne štiti, oružje ubija”.

“Drago nam je što smo izabrani da iz naše škole krene takva akcija u trenutku kada smo svjedoci raznih nemilih događanja. Svi smo više posvećeni radu s djecom i sarađujemo više sa svim instancama, a među onima s kojima najviše sarađujemo su Policijska uprava Prijedor i policajci Republike Srpske. Zadovoljna sam što je ministar došao u našu školu i vjerujem da će to ostaviti utkaja i da će djeca malo više razmišljati o upotrebi oružja i onome svemu što se dešava danas u našem društvu”, poručila je Bosančić.

Predavnja u okviru kampanje „Oružje ne štiti, oružje ubija”, biće organizovana širom Srpske do 9. juna.

Izvor: kozarski