Pravoslavna crkva slavi Svetog mučenika Teodota sa sedam djevojaka mučenica 18. maja po crkvenom, a 31. maja po gregorijanskom kalendaru, a svetog mučenika Teodota slavi i 7. juna (20. juna).

eodot Ankirski je bio krčmar koji je pružao utočište prognanim hrišćanima u Ankari krajem 3. vijeka.

Teodot je držao krčmu u Ankiri, glavnom gradu Galatije (danas Ankara, Turska) za vrijeme cara Dioklecijana. Bio je oženjen. Njegova krčma je bila sklonište progonjenim hrišćanima. Tajno je slao pomoć razbjeglim hrišćanima po planinama, i tajno prikupljao tijela poginulih i sahranjivao. U to vrijeme na sud je izvedeno i mučeno za Hrista sedam djevojaka, koje su potom utopljene u jezeru. Tih sedam mučenica su: Tekusa, Aleksandra, Klavdija, Faina, Efrasija, Matrona, i Julija. Teodot je izašao noću, izvadio njihova tijela iz jezera i sahranio ih je.

Međutim neko ga je izdao sudiji, i sudija ga je stavio na teške muke, koje je on sve junački izdržao. Kada mu je mučitelj cijelo tijelo pretvorio u rane, i zube mu kamenjem razdrobio, naredio je da se mačem posječe. Kada je izveden na gubilište, mnogi hrišćani su plakali za njim, a sveti Teodot im je govorio: “Ne plačite, braćo, za mnom nego proslavite Gospoda našeg Isusa Hrista, koji mi pomože svršiti podvig i dušmana pobijediti”.

Poslije toga je posječen 303. godine. Neki sveštenik je časno sahranio tijelo mučenikovo na jednu uzvišicu izvan grada. Na tome mestu kasnije je podignut hram u ime svetog Teodota, piše Magazin Novosti.

Molitva

Bio si nasljednik Apostola prestolom i zajedničar duhom, bogonadahnuto djelo si našao u viđenju duhovnog uzrastanja: Zbog toga si uzdizao riječ istine i radi vjere si do krvi postradao, sveštenomučeniče Teodote: Moli Hrista Boga da spase duše naše.

Izvor: Srpskainfo