Rakelićka parohija obilježila je hramovnu slavu Duhove. Svetom liturgijom i saborovanjem parohijana, nastavljena je dugogodišnja tradicija. Glasom i pjesmom, druženje su obogatile ojkačke grupe, a ni ove godine nije izostalo pečenje vola na ražnju. Protojerej i paroh rakelićki Milorad Đurđević ističe da su Duhovi u ovom kraju oduvijek bili slava crkve kao naroda i narodnog sabranja. On dodaje daje, pored narodnog zborovanja, u temelju svega bogosluženje, gdje se narod sabira i jača u molitvi.

“Ovdje je bila tradicija ranije da se održava duhovski sabor, kako je narod to nazivao. Malo je u nekom vremenu to stalo i zastalo, a sad se trudimo da uz pomoć našeg naroda obnovimo to saborovanje. To je nešto što je lijepo u našem narodu. Ono okupi mnoge ljude. Sada su nam došli brojni gosti i članovi ojkačkih grupa iz okolnih mjesta”, kaže protojerej Đurđević. Pored Rakelića, ova parohija obuhvata Pejiće, Miljakovce, Saničane i Gaćane. I ove godine sabrali su se na Duhove i na hramovnoj slavi te nastaviti višegodišnju tradiciju.

 

Izvor: kozarski