Europol je podržao Bosnu i Hercegovinu u identifikaciji i razbijanju velike kriminalne mreže umiješane u trgovinu drogom i oružjem, pranje novca i korupciju.

U istragu, pokrenutu analizom Europola, učestvovali su sljedeći organi Bosne i Hercegovine: Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Granična policija i Državno tužilaštvo. U istrazi su učestvovali i organi za provođenje zakona (Federalna kriminalistička policija) i pravosudni organi Njemačke.

Trgovina drogom na Zapadnom Balkanu, u EU i Južnoj Americi

Istraga, pokrenuta 2021. godine, fokusirana je na aktivnosti kriminalne mreže koja se uglavnom bavi proizvodnjom i trgovinom drogom na Zapadnom Balkanu, EU i Južnoj Americi. Važni tragovi, koji su služili identifikaciji kriminalnih aktera, dobijeni su operativnom analizom šifrovanih komunikacija. Europol je podržao državne vlasti u razvoju njihovih istražnih aktivnosti tako što im je pružio važne uvide stečene iz komunikacije osumnjičenih putem šifriranih aplikacija Anom i Skaj, koje su uklonjene 2021. godine.

Akcija policije i hapšenje
FOTO: EUROPOL/YOUTUBE/SCREENSHOT