“Očevidci” ili “očevici”? Ovo je još jedan primjer koji spada u česte pravopisne greške.

Piše se očevici.

U nominativu množine imenice očevidac, poslije gubljenja nepostojanog a, gubi se i suglasnik d ispred c (zato što suglasnik c ima vrijednost glasa slivenog od elemenata [t] i [s]) pa od *očevidci (preko *očevitci zbog jednačenja po zvučnosti) dobijemo očevici: Svi očevici saobraćajne nesreće su pozvani i od svih očevidaca je uzeta izjava, piše Magazin Novosti.

U nominativu jednine i u genitivu množine ostaje nepostojano a: očevidac-očevica-očevicu-očevica-očeviče-očevicem-očevicu u jednini i očevici-očevidaca-očevicima-očevice-očevici-očevicima-očevicima.

Izvor: Srpskainfo