Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (ne -oc) na glagolsku osnovu (davalac, gledalac, mislilac itd.).

Čitalac je imenica nastala od glagola čitati.

Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promjene l u o, piše Magazin Novosti.

Promjena po padežima (jednina; množina):

nom. – čitalac; čitaoci

gen. – čitaoca; čitalaca

dat. – čitaocu; čitaocima

ak. – čitaoca; čitaoce

vok. – čitaoče; čitaoci

instr. – čitaocem; čitaocima

lok. – čitaocu; čitaocima

Izvor: Srpskainfo