“Iako” ili “i ako”? Većina ljudi pravi grešku prilikom pisanja, jer nisu potpuno sigurni kada se  koja fraza koristi.

Piše se i jedno i drugo, u zavisnosti od koncepta rečenice. Iako veznik zapravo znači „mada“ i „premda“ i koristi se u tim slučajevima. I ako veznici koriste u svim ostalim slučajevima, piše Magazin Novosti.

Primjeri:

– Moram da radim, iako me boli glava.

-Čak i ako ideš tamo, nemoj da zaboraviš da poneseš telefon.

Izvor: Srpskainfo