U Prijedoru je danas održan Info dan o podsticajima u privredi i preduzetništvu za koje je javni poziv raspisan 18. avgusta po osnovu pet pravilnika, a za šta je u budžetu grada predviđeno 569.000 KM.

Šef Odsjeka za privredu Nebojša Savanović izjavio je da je budžet za podsticaje u odnosu na prethodnu godinu povećan za 9,4 odsto odnosno sa 520.000 na 569.000 KM, da je prošle godine bilo 220 prijava od kojih je 187 odobreno i da je ukupno isplaćeno 640.000 KM odnosno za 120.000 KM više nego što je bilo planirano.

“Grad Prijedor uveo je male inovacije u odnosu na republički nivo tako što smo, pored prerađivačke industrije, prošle godine uveli oblasti građevinarstva, informatike i ostalih uslužnih djelatnosti, a ove godine tome pridodali još i saobraćaj, turizam i ugostiteljstvo, dok republički nivo ne obuhvata te sektore već samo prerađivačku industriju”, rekao je Savanović novinarima.

On je pozvao zainteresovane da se prijave, ističući da sve informacije mogu dobiti u Odsjeku za privredu, zatim na internet stranici grada gdje u rubrici Aktuelno u padajućem meniju se nalaze javni pozivi i konkursi sa svim pravilnicima, pozivima i obrascima.

Ranko Zgodić iz Područne zanatsko-preduzetničke komore Prijedor rekao je da je komora i ove godine učestvovala u izradi pravilnika za podsticaje.

“Cilj je da se poboljša poslovni ambijent, da se da doprinese očuvanju fiskalne stabilnosti preduzetnika, da se poveća broj zaposlenih, da se uvedu novi preduzetnici u preduzetničke vode i da se poveća konkurentnost preduzetnika na tržištu”, dodao je Zgodić.

Javni poziv o namjeni, uslovima, kriterijumima i načinu dodjele sredstava za preduzeća iz oblasti socijalnog preduzetništva predviđa grant do 10.000 KM za finansiranje obrtnih ili osnovnih sredstava, bio je otvoren do 1. septembra.

Javni poziv o uslovima i načinu dodjele podsticajnih sredstava za jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i javni poziv o uslovima i načinu dodjele podsticajnih sredstava za jačanje konkurentnosti sektora građevinarstva, informatike i ostalih uslužnih djelatnosti nude bespovratna sredstva po principu refundacije za nabavku opreme, mašina i alata, uz učešće podnosioca prijave od minimalno 50 odsto i uz maksimalne iznose od 20.000 KM za prerađivačku industriju, 10.000 KM za saobraćaj i građevinarstvo i 5.000 KM za informatiku, ugostiteljstvo i turizam, te ostale uslužne djelatnosti.

Rok za ova dva javna poziva je 15. septembar, kao i za javni poziv za podsticaje za samozapošljavanje nezaposlenih lica i žensko preduzetništvo /do 3.000 KM za uslužne i ostale djelatnosti i do 5.000 KM za proizvodne djelatnosti i prerađivačku industriju, građevinarstvo i IKT/, podsticaje poslodavcima za zapošljavanje mladih visokoobrazovanih kadrova do 30 godina starosti i za zapošljavanje novih radnika /do 1.500 KM po zaposlenom radniku od NK do SSS i do 2.500 KM po zaposlenom radniku od VŠS naviše/ i podsticaje za podršku uvođenju standarda gdje grad sufinansira do 50 odsto troškova sertifikacije i resertifikacije, a ne više od 3.000 KM.

Peti javni poziv je za subvencije za redovne kamate na kredite poslovnim subjektima do 50.000 KM ugovorene u ovoj godini sa rokom otplate ne dužim od tri godine, u visini tri procentna poena kamatne stope, a rok za prijave je 15. decembar.

Ovi javni pozivi objavljeni su na internet stranici Grada Prijedora.Javni pozivi