Spomen čudesa svetog arhangela Mihaila U Frigiji biješe mjesto zvano Honi (pogruženje) nedaleko od Jerapolja i u tom mjestu izvor vode čudotvorne.

Kada apostol sv. Jovan Bogoslov sa Filipom propovijedaše Jevanđelje u Jerapolju, on pogleda na ono mjesto i proreče, da će se na tom mjestu otvoriti izvor čudotvorne vode, od koje će mnogi dobiti iscjeljenje, i da će to mjesto posjetiti veliki Arhistratig Božji Mihail.

Uskoro za tim ispuni se ovo proročanstvo, otvori se izvor vode, koji se proču na sve strane zbog svoje čudesne sile.

Neki neznabožac u Laodikiji imaše kćer nijemu, i zbog toga biješe u žalosti. No u snu mu se javi Arhangel Mihail, i uputi ga da vodi kćer svoju na taj izvor, pa će ozdraviti. Otac odmah posluša, odvede kćer svoju i zateče na vodi toj mnogo naroda, koji dođe da traži spasenja sebi od raznih muka. To bijehu sve hrišćani. Tada taj čovjek upita, kako treba iskati iscijelenje, a hrišćani mu rekoše: “U ime Oca i Sina i Svetoga Duha treba moliti Arhangela Mihaila”. Čovjek se onaj tako i pomoli, i kćer svoju napoji onom vodom, i djevojka poče govoriti. Tada se onaj neznabožac krsti zajedno sa kćerkom i cijelim domom svojim, i sagradi kod izvora onoga crkvu u ime Arhangela Mihaila.

Docnije se na tom mjestu nastani jedan dječak, po imenu Arhip, i podvizavaše se tu tvrdim podvigom posta i molitve. Neznabošci mu činjahu mnoge pakosti, jer im ne biješe po volji, što od hrišćanske svetinje tolika sila ishođaše i narod mnogi k sebi privlačaše. Pa u zlobi svojoj navratiše obližnju reku, da potopi i crkvu i izvor. No po molitvi Arhipovoj javi se Sv. Arhangel i otvori u stijeni kraj crkve jednu rasulinu, u koju se pogruzi navraćena rijeka. Tako se spase ono mjesto, i nazva se Honi – pogruženje – jer se rijeka pogruzi u otvorenu provaliju. Sv. Arhip podvizavaše se tu do 70. godine svoje i upokoji se mirno u Gospodu.

Čudo svetog arhangela Mihaila

Vojskovođo nebeskih vojski, neprestano te molimo mi nedostojni, da nas tvojim molitvama zaštitiš kao zaklonom krila tvoje nepropadljive slave. Čuvaj nas koji padamo na koljena i usrdno vapijemo: Izbavi nas od bijeda kao poglavar višnjih sila.

Sveti mučenik Romil i 11.000 vojnika

Kada car Trojan ratovaše na Istoku, naredi jednom da se prebroje hrišćani u vojsci njegovoj. I nađe se, da biješe u carevoj vojsci 11000 hrišćana. Tada naredi car, da se svi otpuste iz vojske i pošalju u Jermeniju. Sv. Romil biješe načalnik doma carevog. On izađe pred cara i ukori ga zbog tog postupka objavljujući i sebe kao hrišćanina. Car naredi, te Romilu odsijekoše glavu. A od onih izgnanih vojnika 11.000 njih biše na krst raspeti, a ostali umoreni drugim mukama.

Sveti mučenik Evdoksije

Vojvoda u rimskoj vojsci. Postradao za Hrista u vrijeme Dioklecijana. Suđeni i mučeni od načalnika Miletinskog u Jermeniji. Sa njim postradaše i njegovi prijatelji: Zinon i Makarije, i još 1.104 vojnika, koje Evdoksije biješe obratio u hrišćanstvo. Po smrti javio se svojoj ženi. I žena njegova, Vasilisa, održa vjeru Hristovu do smrti, i upokoji se mirno, piše Pravoslavni podsjetnik.

Prepodobni David

Ovaj biješe razbojnički vođa oko Hermopolja u Misiru i tek u starijim godinama dođe k sebi, pokaja se i zamonaši. Javio mu se arhangel Gavril i dao mu silu čudotvornu. Upokojio se mirno u 6. vijeku, pošto se mnogim i dugim podvigom udostojio carstva Božjega.

Izvor: Srpskainfo