“Odkad” ili “otkad”? Kod ovog primjera nam se često desi da zastanemo i da se zapitamo koji oblik nam zvuči pravilnije.

Po pravilu o jednačenju suglasnika po zvučnosti zvučno d ispred bezvučnog k prelazi u svoj bezvučni par t.

Otkad, otkada i od kada su prilozi u značenju – od kog vremena, koliko dugo.

Spojevi prijedloga od i do s prijedlozima kad(a), sad(a), tad(a) i onda mogu se pisati na sljedeće načine: dokad, do kada i dokada; dosad, do sada i dosada; dotad, do tada i dotada; do onda i doonda; otkad, od kada i otkada; odsad, od sada i odsada; otad, od tada i otada; od onda i odonda.

Dakle, u navedenom slučaju, pravilno je pisati otkad (pored od kada i otkada), a ne odkad, piše Magazin Novosti.

Otkad ili od kad?

Pravopisno pravilo koje se odnosi na ovu nedoumicu glasi: Prijedlozi OD i DO se podjednako mogu pisati i spojeno i odvojeno sa prilozima: onda, sad, tad i kad. Tako dobijamo zaključak da su pravilne obje varijante, i otkad i od kad. Kako se pravilno pišu i koriste termini otkad i od kad u rečenicama:

Primjeri:

Nisam bio tamo odavno, čini mi se od kad sam se zaposlio.

Otkad je počela da se druži sa njom, ponaša se drugačije.

Otkad želim da posetim Jamajku!

Izvor: Srpskainfo