Odbornici Skupštine grada Prijedora razmatraće iduće sedmice prijedlog rebalansa budžeta grada za ovu godinu u iznosu od 83.606.055 KM, što je za oko 1,2 miliona KM više nego što je bilo predviđeno nacrtom.
Na dnevnom redu su prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na povećanje cijena usluga prikupljanja, odvoza i deponovanja komunalnog otpada, o izmjeni i dopuni osnivačkih akata Turističke organizacije i o davanju saglasnosti za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja preduzeću “Unijat”.

Pred odbornicima će se naći informacija o izboru i realizaciji projekata omladinskog sektora u 2022. godini.

Među 17 tačaka dnevnog reda četiri su kadrovske, izvještaje i informacije podnijeće Dječiji vrtić “Radost”, Narodna biblioteka “Ćirilo i Metodije”, Muzej Kozare i “Kozarski vjesnik”, a biće osnovan i kolegijum Skupštine grada.

Sjednica je zakazana za četvrtak, 2. novembra, u 10.00 časova.

Izvor: SRNA/kozarski