Vlada Republike Srpske tokom protekle godine obezbijedila je 200.000 KM za sanaciju šteta od poplava u Prijedoru. Pomoć je obećana i od strane Savjeta ministara BiH i to u iznosu od 100.000 KM, rekao je gradonačelnik Prijedora, Slobodan Javor.

“Ta sredstva ćemo utrošiti za sanaciju, tamo gdje je prioritetno. Procijenili smo da bi se podizanjem nasipa i čišćenjem korita umanjila mogućnost plavljenja određenih područja u gradu. Ta sredstva nisu dovoljna, ali možemo uraditi dio od planiranog”, dodao je Javor.

Izvor: kozarski