Antibiotike koristite odgovorno i savjesno, poručuju doktori. Pretjerana upotreba antibiotika, osim što može biti štetna za pojedinca doprinosi i razvoju rezistencije. Antibiotici  se koriste isključivo po preporuci doktora, a u upotekama se ne mogu dobiti bez recepta. U Gradskoj apoteci „Kozara“ napominju da se antibiotici ne izdaju bez ljekarskog recepta. Racionalnom upotrebom antibiotika dolazimo do najboljeg načina borbe protiv antibiotske rezistencije. Antibiotike treba primjenjivati isključivo kad je u pitanju uzročnik infekcije bakterija.

Jedan od glavnih uzroka pojave superbakterija je prekomjerna upotreba antibiotika. Svjetska zdravstena organizacija procjenjuje da zbog infekcija uzrokovanih antibiotik-rezistentnim sojevima godišnje oboli 2 miliona ljudi.

Izvor: kozarski