Predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske i članovi Vlade Republike Srpske nisu krivično ili građanski odgovorni i ne mogu biti pritvoreni za bilo koji postupak izvršen u okviru njihovih dužnosti.

To je potpuno nova odredba u Nacrtu zakona o imunitetu RS koji će se naći na idućoj sjednici Narodne skupštine.

Do sada su članovi Vlade, presjednik i potpredsjednici RS imali imunitet samo od građanskog gonjenja.

-Pod postupcima izvršenim u okviru dužnosti podrazumijevaju se postupci koji proističu iz dužnosti koju lice obavlja u Narodnoj skupštini Republike Srpske ili Vijeću naroda Republike Srpske i koju lice obavlja na funkciji predsjednika ili potpredsjednika Republike Srpske ili člana Vlade Republike Srpske – piše u Nacrtu.

U bilo koje vrijeme

Ovi funkcioneri mogu se pozvati na imunitet u bilo koje vrijeme za postupke izvršene u okviru njihovih dužnosti, ali se pozivanje na imunitet ne može smatrati opštom preprekom za krivično gonjenje ili pokretanje parničnog postupka.

Dalje, ukoliko u toku krivičnog postupka koji se vodi protiv nabrojanih funkcionera, oni izjave da je postupak koji je osnova za pokretanje krivičiog postupka izvršen u okviru njihovih dužnosti, pitanje imuniteta se rješava odlukom suda pred kojim se vodi krivični postupak.

Protiv odluke tog suda može se podnijeti žalba Ustavnom sudu Republike Srpske.

FOTO: VLADA RS
FOTO: VLADA RS