Vozači u BiH mogli bi ubuduće sve procedure u vezi sa produženjem registracije vozila završavati u stanicama tehničkog pregleda, što bi značajno pojednostavilo i ubrzalo taj proces, koji sada nerijetko traje i po nekoliko dana, zbog ogromnih gužvi u kancelarijama CIPS-a.

Naime, Ministarstvo komunikacija i transporta BiH pripremilo je prednacrt izmjena i dopuna Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH koji, između ostalog, predviđa da se produženje važenja registracije motornih i priključnih vozila obavlja na stanicama za tehnički pregled vozila. U resornom Ministarstvu pojašnjavaju da se navedena promjena odnosi na ona vozila kod kojih nema drugih promjena, izuzev produženja važnosti registracije, dok bi za vozila kod kojih su nastupile promjene postupak registracije radili organi nadležni za unutrašnje poslove.

– Izmjene imaju potencijal da značajno ubrzaju i pojednostave proces produženja važenja registracije motornih i priključnih vozila, što će značajno doprinijeti efikasnosti, kao i smanjenju administrativnih opterećenja za građane – rekli su u Ministarstvu.

Navode da je pomenuti dokument još u fazi izrade te da je u postupku sprovođenja procedure podložan promjenama.

– U skladu sa pravilima za izradu propisa u institucijama BiH u toku su međuinstitucionalne i javne konsultacije sa zainteresovanima. Cilj predloženih izmjena i dopuna je unapređenje stanja bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, ali i postizanje generalne prevencije, potreba prevazilaženja uočenih nedostataka u njegovoj implementaciji te potreba preciznijeg definisanja određenih važećih zakonskih odredaba – dodali su u Ministarstvu komunikacija i transporta BiH.

Portparol Privredne komore Srpske, u sklopu koje djeluje Asocijacija tehničkih pregleda Srpske Dejan Rauš kaže da bi promjena načina registracije vozila bila i te kako značajna i za vozače i za stanice.

– Građani će u velikom broju stanica tehničkog pregleda moći obaviti produženje registracije vozila, što će uticati na smanjenje gužvi. Sa druge strane stanice će dobiti veća ovlašćenja i bolju poziciju u sistemu bezbjednosti saobraćaja, a imaće i veću mogućnost za profit – naglasio je Rauš i dodao da je Privredna komora dugi niz godina tražila da ovo pitanje bude izmijenjeno u zakonu uz jasno definisana prava i obaveze svih učesnika da ne bi došlo do malverzacija.

Direktor Centra za motorna vozila u Banjaluci Drago Talijan navodi da je to uobičajena procedura svuda u svijetu.

Izvor: Glas Srpske