Stanje bezbjednosti u Republici Srpskoj je zadovoljavajuće, a ove godine bilo je više značajnih akcija usmjerenih na borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, te je činjenica da je Srpska lider aktivnosti realizovanih sa Europolom kada je riječ o “Skaj” aplikaciji, poručio je ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan.

Ovo svakako govori o našoj opredijeljnosti da se suprotstavimo i najkompleksnijim krivičnim djelima. Ogroman je obim poslova i zadataka koji obavljaju policijski službenici. Samo podatak da smo ove godine do sada obezbijedili 1.723 javna okupljanja i 5.322 sportske priredbe, što ne predstavlja ni pet odsto naših ukupnih poslova, govori sam za sebe, rekao je Karan u intervjuu Srni.

Nažalost, istakao je on, ove godine brutalno je u Bijeljini ubijen policajac Nenad Marković.

– Iz tog razloga, bez obzira na brojne rezultate i projekte koje smo realizovali, ne možemo da ne osjetimo gorčinu i gubitak, jer smo ostali bez jednog izuzetno profesionalnog kolege, a njegova porodica bez oca, supruga i sina – naglasio je Karan.

Prema njegovom mišljenju, Ministarstvo je dužno da održi povoljan nivo bezbjednosti na području Republike Srpske i te poslove i zadatke uspješno obavlja.

Policija zaplijenila 454 kilograma droge

– Rad policijskih službenika je intenziviran, o čemu govori i podatak da je u 11 mjeseci ove godine povećan broj krivičnih djela za 3,3 odsto u odnosu na isti period 2022. godine, kao i njihova ukupna rasvijetljenost. Na povećanje broja krivičnih djela je uticalo otkrivanje krivičnih djela koja se odnose na zloupotrebe opojnih droga za 26 odsto i krivičnih djela privrednog kriminaliteta za 11,7 odsto – naveo je Karan.

On je istakao da je povećan broj sprovedenih finansijskih istraga za 40 odsto.

-Kada je riječ o zloupotrebi opojnih droga, osim otkrivenih krivičnih djela, povećan je broj i evidentiranih prekršaja za 40,9 odsto. Zaplijenjeno je oko tri puta više marihuane u odnosu na isti period prošle godine, odnosno 454 kilograma, kao i druge droge – rekao je Karan.

On je naglasio da policijski službenici aktivno vode istrage koje se odnose na sajber kriminal i sprovedeno je 11 operativnih akcija, od kojih sedam međunarodnih, koje su usmjerene na otkrivanje krivičnog djela dječije pornografije, zaštite autorskih prava, kompjuterskih prevara i izrade i unošenja kompjuterskih virusa, trgovine kulturnim dobrima, prevara, iznuda i pranja novca.

– Nažalost, u oblasti bezbjednosti saobraćaja ne možemo biti zadovoljni, jer bez obzira na sve represivne i preventivne aktivnosti koje preduzimaju policijski službenici na terenu, evidentiran je veći broj saobraćajnih nesreća (9.657) za sedam odsto, kao i broj smrtno stradalih lica (98) za osam lica u odnosu na uporedni period.

 Iz saobraćaja je isključeno 20.456 vozača, od čega najviše zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola 83,9 odsto. U odnosu na isti period prošle godine, povećan je broj isključenih vozača zbog odbijanja kontrole na prisustvo narkotika za 62,2 odsto i zbog vožnje pod uticajem narkotika za 59,4 odsto – rekao je Karan.

Karan je naglasio da je odnos prema građaninu najveća snaga MUP-a i u smislu otkrivanja kriminaliteta, ali i sa aspekta upravno-pravnih poslova koje obavljaju, te se tiču građana.

– Samo u prvih 11 mjeseci ove godine na području Republike Srpske od MUP-a je izdato 110.632 ličnih karata, 103.848 putnih isprava i 76.515 vozačkih dozvola, a registrovano je 449.804 vozila – naglasio je Karan.

Elektronske evidencije unaprijeđuju usluge građanima

Karan je istakao i ulogu MUP-a, u samostalnom razvoju elektronskih evidencija i servisa za potrebe MUP-a, ali i drugih ministarstava i republičkih organa, koji imaju za cilj unapređenje usluga građanima.

– Na primjer, omogućene su automatske provjere podataka u matičnim knjigama rođenih i matičnim knjigama državljana, tako da se smanjio vremenski period potreban za izdavanja ličnih dokumenta građana – rekao je Karan.

On je istakao da je za potrebe elektronskog upisa đaka u prvi razred osnovne škole MUP u skladu sa zakonom realizovao servis koji omogućava školama da iz informacionog sistema MUP-a preuzimaju spiskove djece dorasle za polazak u prvi razred osnovne škole, zbog čega jedinice lokalne samouprave nisu više u obavezi da evidenciju o djeci dorasloj za polazak u prvi razred dostavljaju školama, dok roditelji nemaju obavezu pribavljanja štampanog Uvjerenja o prebivalištu, naravno ukoliko je roditelj s tim saglasan.

– Elektronska usluga eUPIS je povezao rad Ministarstva prosvjete i kulture, Ministarstva uprave i samuprave i MUP-a i donio velike olakšice kako roditeljima tako i školama – naveo je Karan.

Takođe, dodao je on, uvedeni su i sistemi za unapređenje bezbjednosti saobraćaja, kojima se vrši automatsko evidentiranje prekršaja vožnje neregistrovanog vozila.

– Cilj je sankcionisanje nesavjesnih vozača, ali je servis donio i korist za građane. Postotak vožnje neregistrovanih vozila je ispod pet odsto, tako da građani više ne treba da vade zeleni karton prilikom putovanja u zemlje EU – naglasio je Karan.

On je apelovao da se građani prijave na SMS servis MUP-a.

– Jedna od usluga je da mogu 30 dana ranije da dobiju obavještenje o isteku registracije vozila, te da blagovremeno pokrenu postupak i izbjegnu plaćanje kazni. Detalje u vezi sa ovom uslugom građani mogu pronaći na sajtu MUP-a – naglasio je Karan.

Za 11 mjeseci evidentirano 856 migranata

Kada je riječ o pitanju migranata, Karan je podsjetio da, zahvaljujući zaključcima Vlade Republike Srpske, Srpska i njeni građani nemaju problema.

– Policijski službenici su u 11 mjeseci ove godine na teritoriji Republike Srpske pronašli i evidentirali 856 migranta koji su ilegalno prešli granicu BiH, što je za 78,6 odsto manje u odnosu na isti period 2022. godine – rekao je Karan.

On je napomenuo da je MUP spreman da pruži podršku, s ciljem očuvanja stanja bezbjednosti, poštujući pri tome ljudska prava i slobode samih migranata.

– U svjetlu dešavanja na Bliskom istoku razmjenjujemo informacije na nivou međunarodne policijske saradnje iz oblasti terorizma i kretanja migracija, te u skladu sa svojim nadležnostima policijski službenici preduzimaju potrebne mjere da stanje bezbjednosti na području Republike Srpske bude povoljno – rekao je Karan.

“BiH atraktivna za radikalne islamiste”

On je podsjetio da je terorizam globalni problem, a teroristički napadi koji su se desili u BiH posljednjih godina pokazuju da nisu daleko od BiH.

– Činjenica je da su mnoge terorističke akte u svijetu počinila lica koja su ranijem periodu bila prisutna u BiH ili je u tim napadima korišteno oružje iz BiH govori da je ova zemlja atraktivna za radikalne islamiste koji BiH vide kao dobro mjesto odakle mogu djelovati dalje prema Evropi. Federacija BiH, a pre svega lideri bošnjačkog naroda dugo su zatvarali oči pred onim što se događa kod njih – rekao je Karan.

On je ocijenio da je saradnja MUP-a Republike Srpske sa drugim agencijma u BiH zadovoljavajuća, ali uvijek ima prostora za unapređenje.

– MUP već duže vremena ima jako dobru saradnju sa Srbijom, mada je ona korektna i profesionalna i sa drugima što vidimo u zajedničkim međunarodnim istragama, te hapšenjima u BiH i u drugim državama okruženja – naglasio je Karan.

On je naveo da mu je cilj nastavak unaprijeđenja rada Ministarstva i sama profesionalizacija rada i zakonitog postupanja policijskih službenika.

– Rad po kriminalitetu je nešto na čemu i dalje treba raditi i razvijati. Suzbijanje kriminaliteta je naš prioritet. Mi smo javni službenici i dužni smo da štitimo građane Republike Srpske, njihovu imovinu i samu Republiku – dodao je Karan.

Mnogo urađeno na opremanju MUP-a uz podršku Vlade

Karan je istakao da je u proteklom periodu, uz podršku Vlade i drugih institucija Republike, mnogo urađeno na opremanju Ministarstva i njegovih pripadnika, što je vidljivo i prostim okom svakom građaninu.

– Policija mora imati adekvatne uslove za rad, dobru obuku i opremu kako bi mogla da odgovori svakom bezbjednosnom izazovu koji se pred nju ispriječi. Brojni projekti su urađeni, od opremanja opšte policije, pripadnika Specijalne antiterorističke jedinice, nabavljena su i oklopna vozila – despoti, nova vozila neophodna za rad policije na terenu, kao i druga oprema koja je policiji neophodna kako bi brzo i efikasno djelovala. Ove godine policijski službenici dobili su i novu uniformu.

– U toku je izgradnja novog objekta za Policijsku upravu Istočno Sarajevo, kao i novog objekta za Žandarmeriju u Trebinju, a u Banjaluci smo otvorili treću lokaciju za registraciju vozila – rekao je Karan i dodao da je sve ove aktivnosti pratilo i donošenje novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u MUP-u.

Karan je istakao da jačanja kapaciteta MUP-a Srpske nema bez rada na ljudskim resursima, jer je to glavni preduslov efikasnog rada.

– Ministarstvo se na kadrovskom planu suočava se sa smjenom generacija i povećanim odlivom naših zaposlenih koji odlaze u penziju i prijemom novih, mladih snaga. Prema planu penzionisanja, 220 policijskih, državnih službenika i namještenika ove godine je otišlo u penziju – naglasio je Karan.

Istovremeno, naveo je on, ove godine su već završile dvije klase kadeta Policijske akademije, njih 368, a pripravnički staž obavlja još 264 kadeta, dok u Srednjoj školi ima 186 učenika koji se takođe školuju za policajca.

On je podsjetio da je u proteklom periodu uz podršku Vlade i drugih institucija Republike Srpske, mnogo urađeno na opremanju Ministarstva i njegovih pripadnika.

Karan smatra da Policija mora imati adekvatne uslove za rad, dobru obuku i opremu kako bi mogla da odgovori svakom bezbjednosnom izazovu koji se pred nju ispriječi.

On je podsjetio da su plate zaposlenih u MUP-u Srpske više puta povišene.

– Tako je neto plata policijskog službenika sa srednjom stručnom spremom u januaru 2015. godine iznosila 840 KM, dok septembarska plata 2023. godine iznosi 1.329 KM. Istovremeno, plata policijskog službenika sa visokom stručnom spremom u januaru 2015. godine iznosila je 1.200 KM, a septembarska plata 2023. godine iznosi 1.762 KM – zaključio je Karan

Autor: SRNA/Srpskainfo