Turizam je značajna grana privrede, a bogatije države ga strategijski decenijama razvijaju i unapređuju turističku ponudu. Republika Srpska ima šta da ponudi i domaćim i stranim turistima, ali hronično nedostaje investicionih sredstava za kapitalne projekte u oblasti turizma. O tome kakva je turistička ponuda Prijedora, kakva je bila 2023. godina i kakvi su planovi za naredni period, za “Kozarski vjesnik” govori Dijana Aramanda, direktor Turističke organizacije.

Kako ocjenjujete 2023. godinu kada je u pitanju turistička ponuda i realizacija predviđenih aktivnosti?

– Turistička sezona koja još uvijek traje bila je, slobodno možemo reći, uspješna. Prema podacima kojima raspolažemo, po broju naplaćenih boravišnih taksi, 2023. dosta je uspješnija od prethodne, povećan je broj ostvarenih noćenja i turističkih posjeta Prijedoru. Registrovan je veliki broj smještajnih kapaciteta na bazi apartmana „stan na dan“ i kuća za odmor fizičkih lica. Mi iza sebe imamo bogatu poslovnu godinu i brojne rezultate koji su produkt vrijednog rada zaposlenih u Turističkoj organizaciji. Pored planiranih manifestacija koje realizujemo u svrhu promocije, organizovali smo “Prvi Potkozarje fest” – festival domaćih proizvoda, koji se pokazao kao dobar vid promocije turističke i gastro ponude Potkozarja. Takođe smo, kao suorganizatori, učestvovali na brojnim manifestacijama od značaja za grad. Osim toga, prisustvovali smo regionalnim i međunarodnim sajmovima, obilјežavanju Svjetskog dana turizma. Kruna  rada, uz pomoć Gradske uprave Prijedor i Agencije lokalne demokratije Prijedor, je otvaranje dugo očekivane “Potkozarske kuće”, s cilјem promocije i prodaje autohtonih proizvoda regije Potkozarja. Do sada je plasman robe u “Potkozarskoj kući” našlo preko 40 lokalnih proizvođača sa 360 artikala. Zainteresovanost posjetilaca i kupaca je velika, što je opravdalo trud i ulaganje u ovaj turistički brend, a zadovolјni su i komitenti koji su našli mjesto za plasman svojih proizvoda. Vrijedno smo radili i na drugim projektima. Obilјežili  smo  novu tematsku stazu pod nazivom „Staza života“ – atraktivna pješačka staza duž koje je postavlјena signalizacija sa tematskim porukama o životu, pogodna i pristupačna za sve generacije rekreativaca, planinara i posjetilaca te time unaprijedili sadržaj Kozare i Prijedora. Učestvovali smo u prikuplјanju i dostavlјanju podataka iz oblasti turizma neophodnih za izradu situacione analize za potrebe nove strategije razvoja grada. Sve predviđene aktivnosti iz Plana rada za 2023. godinu su ostvarene i realizovane vrlo uspješno, a sa takvim i većim entuzijazmom i planovima ušli smo i u 2024. godinu.

Šta bi još trebalo uraditi da turističku ponudu u našem gradu  podignemo na viši nivo?

– Turizam je strateška grana Prijedora. Neophodno ga je pratiti i rješavati sve ono što može negativno uticati na turistički razvoj. Prijedor je destinacija koja je u razvoju turističke ponude, imamo dovolјno potencijala i mogućnosti za ozbilјnu turističku priču. Imamo i stalne goste, porodice koje godinama dolaze zadovolјne ponudom, kao i konstantno nove posjetioce. Smatramo da treba još mnogo uraditi kako bi turizam postao privredna grana, oslonac razvoja i zapošlјavanja. Da bi se napravila što bolјa turistička ponuda, potrebno je da turistička sezona traje duže i da se turisti u Prijedoru zadržavaju što više. Prije svega, potrebno je cijeniti ono što imamo. Ukoliko mi to sami ne cijenimo, onda to neće cijeniti ni gosti. Treba razmišlјati kao gost i kreirati sadržaje po želјama i iz perspektive gosta. Osim toga, potrebno je svake godine u turizam uvoditi određene inovacije i osvježenja u cilјu obogaćivanja domaće turističke ponude, kroz brojne sadržaje, ali i manifestacioni turizam. Napretkom tehnologije, te lako dostupnim informacijama, turisti postaju sve zahtjevniji. Poslјedično, to dovodi da turisti očekuju individualni  pristup i oblik mogućnosti prilikom posjeta turističkoj destinaciji. Prema istraživanjima tržišta i potražnje turista za posjetom određenoj destinaciji, uvidjeli smo da zabavni parkovi predstavlјaju specifičan sadržaj turističke ponude, koji omogućava cjelodnevnu zabavu posjetiocima  uz konzumaciju hrane i pića, te uživanje u adrenalinskim aktivnostima. Stvaranje nove atrakcijske osnove u vidu zabavnih, adrenalinskih ili sportskih parkova, u funkciji bi bili kao dodatni motiv dolazaka i podsticanja izletničke potražnje, te povećanja turističke potrošnje. Tu je i izgradnja kvalitetne kamping ponude za koju su turisti sve više zainteresovani, a najveći potencijal u okruženju predstavlјaju tematski mali i srednji kampovi, uklјučujući i ponudu inovativnih oblika smještaja, luksuzno opremlјene kućice, kućice na drvetu i slično. Kao destinacija možemo da ponudimo ekologiju, sportske, adrenalinske sadržaje, gastronomiju, kulturu ili zabavu. Vizuelna prepoznatlјivost određene destinacije ili mjesta predstavlјa klјučnu komponentu za prepoznatlјivost na turističkom tržištu i doprinosi kvalitetnom doživlјaju turista, kao i kvaliteti života lokalnog stanovništva. Riječ je obnovi i uređenju zapuštenih objekata, uređenju fasada i javnih površina, a to bi doprinijelo lјepšem opštem utisku.

Društvene mreže i nove tehnologije donose i nove oblike promocije i marketinga. Koliko je to važno i zastuplјeno u predstavlјanju turističke ponude?

– Društvene mreže igraju veliki značaj u promociji određene turističke destinacije, da li putem društvenih mreža ili influensera koje slobodno možemo nazvati promoterima turizma određene destinacije. Nјihova iskrena preporuka za posjetu nekom mjestu ponekad znači mnogo više nego brojne reklame turističkih organizacija. Kada bi neki od njih došli ovdje na nekoliko dana i isprobali sve što Prijedor, a i Kozara nude: od prirodnih bogatstava, kulturno-istorijskih spomenika, avantura parka, kada bi obišli brojne pješačke staze koje imamo na Kozari, uživali u lјepotama pejzaža, probali domaću tradicionalnu hranu, obišli grad, onda bi lјudi koji ih prate prepoznali Prijedor kao jednu sasvim novu destinaciju koju bi rado posjetili. Mi smo to prepoznali kao jedan od bitnih faktora za promociju turizma i, pored već postojećih društvenih mreža Turističke organizacije, putem kojih vršimo promociju, planiramo i angažovanje influensera koji bi doprinijeli da Prijedor bude još prepoznatlјiviji i primamlјiviji za posjetu. Savremeni turista prije nego se opredijeli posjetiti određenu destinaciju, putem društvenih mreža istraži šta je to što destinacija nudi, a nakon toga vrši rezervaciju smještaja, a nama je cilј da možemo to i da ponudimo.

S obzirom da na ovom području odavno više nema prave zime i snijega, ima li mogućnosti za ozbilјniju zimsku turističku  ponudu bez skijanja na Kozari?

– Kozara je planina koja je atraktivna posjetiocima tokom cijele godine, zbog prelijepih pejzaža i netaknute prirode, sa uređenim pješačkim stazama koje mogu zadovolјiti sve potrebe lјubitelјa prirode, kao i avantura-parkom u vidu zabave. Svakako da Kozara, bez obzira na manjak snježnog pokrivača, može zadovolјiti sve potrebe savremenog turiste za aktivnim turizmom, što bi značilo da bi se mogao promijeniti sam koncept ponude na Kozari i prilagoditi  novim klimatskim promjenama, a i potrebama posjetilaca, za šta su potrebne investicije i ulaganja. Eventualnom izgradnjom sportsko-rekreativnih terena mogao bi se stvoriti odličan prostor za pripreme sportista, izgradnjom kampa privukli bi turiste želјne avanturizma, svakako još zip-lajnova za sve one koji su želјni adrenalina i aktivno provedenog vremena u prirodi, a da se ne naruši prirodni biodiverzitet. Mogućnosti su brojne za razvoj ove destinacije. Uz dobre projekte, investicije i nove sadržaje, mogla bi da bude destinacija vrijedna pažnje. Mi uveliko radimo na programu manifestacije „Dani zime na Kozari“, računajući na snježni pokrivač i  masovnu posjećenost, kao i prethodnih godina. Ukoliko izostane snijeg, svakako ćemo program manifestacije prilagoditi vremenskim uslovima.

Koji su planovi Turističke organizacije za naredni period?

– Uporedo sa sajmovima kojima nastojimo da prisustvujemo i promovišemo grad,  cilј nam je da lјetnu turističku sezonu produžimo koliko je moguće. “Dani zime na Kozari” svake godine okuplјaju sve više posjetilaca, kako iz zemlјe, tako i regiona, a ova manifestacija ima za cilј promociju zimskog turizma i ponude Kozare. Turistička organizacija radi na izradi različitih promotivnih materijala koje plasiramo na sajmovima uz zajedničko učešće sa Turističkom organizacijom Republike Srpske. Takođe aktivno vršimo promociju Prijedora, Kozare, ali i manifestacija putem društvenih mreža, kao i zvaničnog sajta Turističke organizacije, gdje se mogu naći sve neophodne informacije. Kako je „Potkozarska kuća“ novitet u našem gradu, a osnovana je s cilјem podrške i promocije lokalnih proizvoda malih proizvođača, uporedo sa promocijom turizma i ponude grada, vršimo promociju i prodaju autohtonih proizvoda Potkozarja. Naš cilј u narednom periodu je da učinimo grad još primamlјivijim turistima, uz maksimalan angažman svih privrednih subjekata koji treba da doprinesu  bolјem ambijentu i turističkoj ponudi.

Izvor: kozarski