Saopštenje prenosimo u cijelosti

Na sastanku gradonačelnika Prijedora sa predstavnicima Radne grupe za provođenje i praćenje “Akcionog plana prevencije incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje i predrasuda na području Grada Prijedora za period 2022–2026. godine”, a koju čine predstavnici Gradske uprave, Foruma za bezbjednost, Policijske uprave i ostalih institucija, održanom telefonskim putem dana 15.1.2024. godine, a povodom ponovljenog obraćanja efendije Amira Mahića vjernicima u džamiji u Kozarcu dana 12.1.2024. godine, ovim putem informišemo javnost da su doneseni sljedeći:

ZAKLJUČCI:

1. Javno se osuđuje neprimjereno obraćanje efendije Amira Mahića u kome je izrečeno više uvredljivih konstatacija na račun Srpske pravoslavne crkve i njenih vjernika i iz kojih se jasno nazire govor mržnje, jer kako drugačije nazvati konstatacije kao što su “dušmani” i koji “laju”;

2. Ovim putem izražavamo razočarenje što se isti vjerski službenik u gotovo isto doba godine oglašava i neprimjerenim rječnikom vrijeđa svoje sugrađane druge vjerske i nacionalne pripadnosti;

3. Pozivaju se nadležne pravosudne institucije da u saradnji sa Policijskom upravom Prijedor u skladu sa zakonom rasvijetle i daju pravnu kvalifikaciju ovog nemilog događaja i u vezi sa tim pokrenu potrebne pravne procedure, imajući u vidu da je djelima koji u osnovi imaju govor mržnje potrebno davati prioritet u rješavanju jer ista ostavljaju negativan trag u zajednici;

4. Pozivaju se svi građani grada Prijedora da ostanu dostojanstveni, da vjeruju u rad nadležnih institucija i da ne dozvole da ovaj događaj na bilo koji način utiče na opštu sliku bezbjednosti u našem gradu koja se strpljivo gradi duži niz godina.

Obrazloženje: 

Pitanjima međunacionalne tolerancije, razumijevanja drugih i drugačijih i preventivnim radom na sprečavanju incidenata koji za motiv imaju predrasude i mržnju po bilo kom osnovu, institucije Grada Prijedora se organizovano bave već 20 godina, najprije kroz rad Foruma za bezbjednost zajednice, a kasnije i u okviru “Akcionog plana prevencije incidenata i krivičnih djela iz mržnje i predrasuda” koji se donosi na Skupštini grada svake četiri godine, a isto tijelo se svake godine upoznaje sa izvještajem o realizaciji ovog dokumenta koji priprema multisektorska Radna grupa preko nadležnog gradskog odjeljenja.

Po odnosu prema ovim pitanjima Grad Prijedor, prema zvaničnim izvještajima relevantnih međunarodnih organizacija slovi za najbolje organizovanu lokalnu zajednicu na cjelokupnom prostoru BiH i zbog toga nam veoma teško padaju ovakve neprimjerene i uvredljive izjave pojedinaca ili organizovanih grupa koje za cilj imaju stvaranje nepovjerenja među građanima našeg grada.

Institucije grada Prijedora ostaju istrajne na izgradnji provjerenih i pravednih principa zajedničkog života svih naših građana i nikad neće bilo kome dozvoliti njihovo narušavanje.

Kabinet gradonačelnika Prijedora