Skupština povjerilaca dala je zeleno svjetlo za prodaju Ribnjaka “Saničani”. Procijenjena vrijednost nekadašnjeg nosioca ribarske proizvodnje na ovim prostorima, a danas preduzeća u stečaju je 4,9 miliona KM.

Radnici s nestrpljenjem čekaju da se definiše status Ribnjaka. Ističu da je teško funkcionisati u ovim uslovima, te da su imali problema i sa krađom ribe.

“Uprkos tim problemima uspjeli smo da sačuvamo dobar dio ribljeg fonda. Ko god da kupi Ribnjak imaće osnova da pokrene proizvodnju. Posjedujemo dobar dio nasadnog materijala, ima i konzumne ribe, a uspjeli smo da sačuvamo i određen broj matica somovskih i šaranskih. Tako da možemo krenuti sa ne baš velikim ulaganjima po pitanju proizvodnje, da idemo korak dalje”, rekao je Dragoslav Stupar, radnik Ribnjaka “Saničani”.

Odbor povjerilaca će pripremiti i predložiti uslove prodaje, o čemu će konačnu odluku donijeti Skupština. Imovina Ribnjaka je procijenjena prošle godine, u koju ne ulazi upravna zgrada, ekonomsko dvorište i jedan bazen, koji je zbog dugovanja pripao banci.

“Pocjena imovine Ribnjaka je urađena u junu prošle godine i cijena koja iznosi 4.950.000 KM. Ribnjak “Saničani” se prodaje kao pravno lice”, istakao je Mirko Marčeta, stečajni upravnik Ribnjaka “Saničani”.

Potencijalni kupac je Vlada Republike Srpske, koja bi Ribnjak “Saničani” predala na upravljanje Gradu Prijedoru.

“U narednim danima očekujemo sastanak sa premijerom i predsjednikom Republike Srpske, da procijenimo koje su mogućnosti što se tiče Vlade RS i Grada Prijedora. Sigurno da nije dovoljno samo izdvojiti sredstva za kupovinu Ribnjaka “Saničani”, a to je nešto manje od pet miliona KM. Ima i dodatnih finansijskih troškova koji podrazumijevaju objekte koji trenutno ne pripadaju preduzeću, i ono što je jako važno, iznos sredstava kako bi se osposobilo preduzeće, to jeste Ribnjak stavio u funkciju”, rekao je Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.

Iz “Voda Srpske” ističu da prijedorski ribnjak nije samo privredno društvo već i strateški hidrotehnički objekat za regulaciju nivoa velikih voda, koji zahtijeva ulaganja.

“Nažalost, u proteklom periodu ništa nije uloženo kada je riječ o održavanju Ribnjaka, u smislu održavanja nasipa, te centralnog i obodnog kanala. On u ovom momentu predstavlja opasnost u nekom dijelu za Grad Prijedor upravo iz tog razloga, što nije ništa ulagano, tako da smatramo da u narednom periodu se moraju uložiti značajna sredstva, onaj ko bude budući vlasnik”, istakao je Vladimir Radulović, zastupnik “Voda Srpske” u stečajnom postupku Ribnjaka “Saničani”.

Ovo preduzeće nekada je u sezoni zapošljavalo do 150 radnika, a trenutno je šest radnika zaduženo za čuvanje i održavanje Ribnjaka i imovine.

Izvor: kozarski