Načelnik gradskog Odjeljenja za finansije Maja Kunić najavila je danas početak isplate sredstava iz gradskog budžeta na ime subvencija kamate na kredite koje je podržala Fondacija za razvoj Prijedor u 2023.godini.

Kunićeva, koja je predsjednik Upravnog odbora fondacije, pojasnila je da je riječ je o sredstvima u iznosu od 49.329,86 KM za 32 korisnika kredita koji su ispunili uslove Odluke o raspodjeli sredstava za subvenciju kamata na kredite ove fondacije.
” Fondacija je razmatrala dokumentaciju 44 korisnika i po Pravilniku da pravo na subvenciju kamata imaju korisnici kredita Fondacije koji prema banci uredno izmiruju obaveze i koji u odnosu na godinu realizacije kredita i godinu subvencije kamate nisu smanjivali broj radnika, njih 32 je ispunilo uslove za refundiranje kamatne stope”, izjavila je Kunićeva.
Ona je potvrdila da su navedeni korisnici plasirali kredite u iznosu 3.520.000, 00 KM od čega su oni platili kamatu u iznosu 55.232,00 KM a biće im refundirano 49.329,86 KM. Gradska subvencija na kredite iznosi 3,25 odsto.
Planirana sredstva u budžetu grada za ovu aktivnost su 100.000,00 KM.

Izvor: prijedorgrad