Prijedor raspisao je danas javne pozive za subvencije đačkog prevoza za srednjoškolce iz Prijedora čije mjesto prebivališta je od škole udaljeno više od četiri kilometra, za drugo polugodište školske 2023/2024. godine.
Na subvenciju od 20 odsto od cijene mjesečne karte imaju pravo svi srednjoškolci koji ne ostvaruju subvenciju po drugom osnovu.

Na subvenciju od 50 odsto imaju pravo srednjoškolci koji nemaju jednog roditelja, čiji roditelj ima status ratnog vojnog invalida, civilne žrtve rata ili žrtve ratne torture, kojima je jedan roditelj nezaposlen, a žive u višečlanoj porodici, kao i gdje jedan roditelj samostalno izdržava dijete.

Pravo na subvenciju od 100 odsto imaju đaci iz višečlanih porodica gdje su oba roditelja nezaposlena, djeca bez roditeljskog staranja, učenici sa invaliditetom, korisnici prava na njegu i pomoć drugog lica i djeca iz porodica čiji je roditelj korisnik stalne novčane pomoći ili prava na pomoć i njegu drugog lica.

Pozivi su objavljeni na internet stranici grada i u sedmičnom listu “Kozarski vjesnik”, a rok za podnošenje prijava je 15 dana.

Za subvencije đačkog prevoza u budžetu grada za ovu godinu planirano je 110.000 KM ili za 5.000 KM više nego lani.

Izvor: SRNA/kozarski.com