U osam slučajeva porodičnog i rodno zasnovanog nasilja prijavljenih prijedorskom Centru za socijalni rad u aprilu bilo je prisutno devetero djece, a u tri predmeta djeca su i direktne žrtve nasilja, rečeno je da današnjem sastanku multisektorskog tima u Prijedoru za borbu protiv ovih vrsta nasilja.

U dva slučaja u pitanju su djeca školskog uzrasta i danas je ponovo istaknuta potreba poboljšanja komunikacije između škola i ostalih subjekata zaštite.

U tri od osam slučajeva porodičnog nasilja, žrtve su povukle prijave odnosno odustale od svjedočenja protiv nasilnika, iskoristivši pravo privilegovanog svjedoka.

Nemanja Predojević iz Policijske uprave Prijedor rekao je da je u jednom slučaju na prijedlog policije Osnovni sud u Prijedoru počiniocu izrekao hitne mjere zaštite i to udaljenje iz domaćinstva i zabrana približavanja žrtvi.

Okružno javno tužilaštvo Prijedor zaprimilo je devet predmeta među kojima četiri u kojima je nasilje počinjeno u prisustvu djece.

Bolnica “Dr Mladen Stojanović” zabilježila je jedan slučaj, Dom zdravlja četiri, a srednje i osnovne škole i Centar “Sunce” nijedan.

Predstavnica Gradske uprave Dragica Plavšić Stojanović obavijestila je subjekte zaštite da je misija OEBS-a ponudila podršku kroz edukacije, logistiku, promociju ili obuhvat ruralnih sredina i pozvala ih da se izjasne o eventualnim potrebama i željenim modelima te podrške.

Ona je za iduću školsku godinu najavila sastanak o ovoj temi sa dirktorima škola i predstavnicima stručnih službi u školama budući da se manjak komunikacije između ovih subjekata zaštite ponavlja kao pitanje koje treba rješavati.

Autor: SRNA/Srpskainfo