Jovan Vladimir je srpski vladar. Bio je knez Duklje, najmoćnije srpske kneževine tog doba, smatra se od 1000. do 1016. godine.

Vladao je tokom rata između Vizantije i Samuilovog carstva. Smatra se da je bio velike pobožnosti, pravednosti i miroljubivosti.

Tokom rane mladosti neko vrijeme je proveo kod vojskovođe koji ga je učio ratnoj vještini, ali u sebi spajao viteštvo i pobožnost koju je osjećao. Izučavao je Bibliju i bio veoma milosrdan prema siromašnima.

Za vrijeme vladavine imao je mnogo borba sa jereticima i bogumilima, carem Samuilom i carem Vasilijem. Samuilo ga prevarom zarobio i bacio u tamnicu. Prema vjerovanju tokom tamnovanja javio mu se Božiji anđeo i predskazao mu da će uskoro biti oslobođen tamnovanja, ali da će i umrijeti mučeničkom smrću, prenosi Novosti Magazin.

Ubijen je ispred crkve u Prespi,  gdje je i sahranjen. Njegova žena Kosara je prenijela njegove mošti u manastir Prečista Krajinska, blizu njegovog dvora na jugoistoku Duklje. Od 1381. godine mošti su čuvane u manastiru Svetog Jovana Vladimira kod Elbasana, a od oko 1995. godine u pravoslavnoj sabornoj crkvi u Tirani.

Vladimirov krst smatra se jednom od hrišćanskih relikvija, a vjeruje se da ga je držao u rukama za vrijeme pogubljenja.

Na ikonama se Sveti Jovan Vladimir obično predstavlja kao kralj u vladarskom djelu sa krunom na glavi, krstom u desnoj ruci, a svojom odrubljenom glavom u lijevoj.

Autor: Srpskainfo

FOTO: FREEPIK