Isplata subvencija za prevoz iz budžeta grada Prijedora srednjoškolcima čije je prebivalište udaljeno od škole četiri ili više kilometara počela je danas.

Rekla je ovo načelnik Odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu i demografsku politiku Olivera Brdar Mirković. Ona je navela da je pravo na subvenciju od 20 odsto ostvarilo 97 od 98 prijavljenih učenika, a na subvencije od 50 do 100 odsto 141 od 144 prijavljena đaka, te da je od planiranih 110.000 KM za drugo polugodište ove školske godine potrebno nešto više od 49.000 KM.

-Ovo je jedna od mjera koje grad Prijedor primjenjuje za poboljšanje učeničkog i studentskog standarda, a za ove potrebe je u budžetu ove godine planirano više od 1,2 miliona KM. U to ulazi 550.000 KM za stipendije, 610.000 KM za nabavku besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola od 5. do 9. razreda, te subvencija đačkog prevoza – rekla je Mirkovićeva i dodala da se ova mjera može šire posmatrati kao indirektna mjera demografske i pronatalitetne politike za koje je grad Prijedor lani izdovjio više od 7,5 miliona KM, napominjući da se ove mjere kontinuirano provode od 2019. godine.

Na subvenciju od 20 odsto od cijene mjesečne karte imaju pravo svi srednjoškolci koji ne ostvaruju subvenciju po drugom osnovu. Na subvenciju od 50 odsto imaju pravo srednjoškolci koji nemaju jednog roditelja, čiji roditelj ima status ratnog vojnog invalida, civilne žrtve rata ili žrtve ratne torture, kojima je jedan roditelj nezaposlen, a žive u višečlanoj porodici, kao i u slučaju da jedan roditelj samostalno izdržava dijete.

Pravo na subvenciju od 100 odsto imjau đaci iz višečlanih porodica u kojima su oba roditelja nezaposlena, djeca bez roditeljskog staranja, učenici sa invaliditetom, korisnici prava na njegu i pomoć drugog lica i djeca iz porodica čiji je roditelj korisnik stalne novčane pomoći ili prava na pomoć i njegu drugog lica.

Autor: SRNA/Srpskainfo