Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave Svetu mučenicu Akilinu, kojoj je pripisuju mnoga čuda.

Sveta mučenica Akilina u ranom djetinjstvu zainteresovala se za vjeru i pravoslavlje, a već od sedme godine bila je upućena u pravi hrišćanski život. Sa deset je propovijedala o Isusu Hristu svojim drugaricama i bližnjima, a svi su primjećivali koliko je bila puna blagodeti Svetog Duha.

Prema predanju, je rođena je u gradu Vivlosu od hrišćanskih roditelja. Otac joj se zvao Еvtolmije. A o hrišćanstvu je počeo da je podučava Еvtalije, episkop Vivlosa. U dobi od 12 godine počela je uveliko da širi pravoslavlje.

Kada je počelo Dioklecijanovo gonjenje, neko dostavi Akilinu carskom namjesniku Volusijanu, zvjeropodobnom čovjeku. Volusijan naredi najprije da je šibaju, potom da joj usijanu šipku probodu kroz uši i mozak. Do posljednjeg časa djevica Akilina slobodno i javno ispovijedaše Hrista Gospoda, a kada joj mozak i krv počeše teći iz glave, ona pade kao mrtva.

Namjesnik, misleći da je Akilina zaista mrtva, naredi da je iznesu van grada i bace na đubrište, da joj tijelo psi izjedu. Ali, noću javi joj se anđeo Božji i reče joj: “Ustani, budi zdrava!” I djevica ustade, i bi zdrava, i dugo dugo se molila Bogu, moleći ga da joj ne uskrati dovršiti mučenički podvig. “Idi, biće ti, kako moliš!” čuo se glas s neba. I Akilina pođe u grad.

Kapija gradska sama se pred njom otvori, i ona dođe i uđe, slično duhu, u dvor namjesnikov i javi se namjesniku pred posteljom njegovom. Namjesnik bješe obuzet užasom, videći živu djevicu, za koju je mislio da je mrtva.

Sutradan, po njegovoj naredbi, dželati su izveli Akilinu, da je posjeku mačem. Pred posječenje, djevica se na koljenima pomoli Bogu i predade duh svoj. Dželat joj odsječe glavu.

Njene mošti iscijelile su mnoge bolesnike. Imala je 12 godina kada je stradala 293. godine.

Molitva svetoj mučenici Akilini

“Ovčica Tvoja Isuse, Akilina, zove silnim glasom: “Tebe Ženiče moj ljubim i tražeći Te stradam, i raspinjem se i sahranjujem u krštenju Tvome. I stradam radi Tebe, da bih carstvovala s Tobom, i umirem za Tebe, da bih živjela s Tobom. Primi me kao čistu žrtvu, s ljubavlju žrtvovanu za Tebe.” Njenim molitvama, kao Milostiv, spasi duše naše.” Amin.

Autor: Srpskainfo

FOTO: FREEPIK