U Gradskoj upravi Prijedor danas su uručena rješenja o isplati sredstava za 65 korisnika na ime nadoknade štete poplavljenim domaćinstvima iz prethodnog perioda.

Naime, riječ je o sredstvima od 200.000 KM iz budžeta grada dobijenih od Vlade Republike Srpske za tu namjenu . Komisija koja je imenovana na terenu je popisala štetu i formirala razrede, a čim su sredstva bila operativna i ispoštovana zakonska procedura, počela je isplata sredstava. U pitanju je iznos od 2.500 KM do 4.000 KM po domaćinstvu koji je dodijeljen na osnovu prijedloga komisije, a što je dokumentovano zapisnicima i fotografijama sa terena.

Ta domaćinstva nalaze se u Orlovači, Topoliku, Vrbicama, Bišćanima, Rizvanovićima i Raškovcu.

Inače, Gradska uprava Prijedor intenzivno radi na trajnom rješavanju problema plavljenja na području grada Prijedora , a građani koji gravitiraju vodotocima koji se izlijevaju iz svojih korita i sami su svjedoci da je u posljednje vrijeme urađeno dosta poslova oko regulacije vodotokova.

U tu svrhu je pokrenut projekat regulacije korita rijeke Miloševice što je projekat vrijedan 3,6 miliona KM, a čiji je investitor Javna ustanova “Vode Srpske” putem sredstava Evropske investicione banke.
Pored toga , Gradska uprava je sama uradila regulaciju na ostala četiri kilometra vodotoka Miloševice u svrhu upravo spriječavanja novih poplava.