Univerzitet za poslovne studije

… Univerzitet za poslovne studije (UPS) je prva (re)akreditovana visokoškolska ustanova koja njeguje tradicionalan, neposredan način izvođenja nastave.

To je potvrda rada i ulaganja, potvrda naše vizije da stvorimo društvo znanja kako bismo mladima pružili znanja i vještine kojima će mijenjati svijet oko sebe. Ponosni smo na naše studente koji imaju jasnu ulogu na tržištu rada i predstavljaju lidere u poslovnom okruženju.

Univerzitet za poslovne studije ima međunarodni status, te tako naši studenti jačaju inovacije, stiču i šire nova znanja. U tome glavnu ulogu ima univerzitetski Centar za međunarodnu saradnju. Akademsko poslovna i poslovno tehnička saradnja uspostavljena je sa brojnim privrednim subjektima, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u zemljama regiona i Evropske unije. Sporazumi o saradnji sa univerzitetima širom svijeta, te sporazumi sa institucijama kao što je Privredna komora Austrije, daju pečat prepoznatljivosti studentima Univerziteta za poslovne studije i njihovim diplomama. Odabirom jednog od fakulteta na Univerzitetu za poslovne studije, odabrali ste sigurnu budućnost. Na našim fakultetima izvode se savremeni, licencirani studijski programi, koncipirani po ugledu na vodeće evropske visokoškolske ustanove, a sa mnogima od njih, naš Univerzitet ima potpisane sporazume o saradnji, a samo izvođenje nastave i obrazovanje visokostručnih kadrova odvija se na tri lokacije: Banja Luka, Bijeljina i Sarajevo.

Po završetku studija posjedovaćete praktična i primjenjiva profesionalna i stručna znanja, a vaše sposobnosti će vam omogućiti visoku poziciju u poslovnom okruženju. Nastavno i administrativno osoblje, kao i rukovodstvo Univerziteta, biće vam podrška u novim izazovima!

DOBRODOŠLI NA UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE

Prof. dr Radovan Klincov, direktor

MEĐUNARODNA SARADNJA

U radu UPS Centra za međunarodnu saradnju učestvuju profesori i saradnici Univerziteta za poslovne studije i profesori sa partnerskih visokoškolskih ustanova. Međunarodnu saradnju sa vodećim institucijama održavamo kroz evropske (međunarodne) projekte, bilateralne i multilateralne ugovore i zajedničke programe. To pokazuju mnogobrojni potpisani sporazumi o saradnji, projekti, konferencije, seminari i skupovi na kojima učestvuju nastavnici,saradnici i studenti Univerziteta za poslovne studije.

UPS NAUČNOISTRAŽIVAČKI INSTITUT

Naučnoistraživački institut Univerziteta za poslovne studije, spada u jednu od vodećih naučnoistraživačkih institucija, koja kroz naučnoistraživački rad na području društvenih, prirodnih i savremenih informaciono – komunikacionih nauka doprinosi ukupnom socio – ekonomskom i informaciono – komunikacionom razvoju društva. Institut je osnovan sa željom unapređivanja i razvoja naučnoistraživačkog rada u cilju uključivanja nastavnika, asistenata, saradnika i studenata u realizaciju naučnih, stručnih i drugih projekata, te radi unapređenja nastavno – naučnog procesa Univerziteta. Misija Insituta je podsticanje i realizacija posebnih naučnih projekata i naučnih radova u oblastima koje pokrivaju naše organizacione jedinice, akedemsko istraživanje u cilju razvoja pojedinaca, ali i ukupnog akademskog okruženja, usavršavanjem stručnog kadra, kao i podizanje kvaliteta nastavnog procesa Univerziteta za poslovne studije.

STUDENTSKI PARLAMENT UPS

Studentski parlament je studentsko predstavničko tijelo Univerziteta za poslovne studije. Članstvom u studentskom parlamentu, studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese na Univerzitetu, odnosno organizacionim jedinicama Univerziteta / fakultetima. Svi studenti koji su upisani na studije u akedemskoj godini u kojoj se bira studentsko predstavničko tijelo, imaju pravo da biraju i da budu birani za člana Studentskog parlamenta. Studentski parlament Univerziteta za poslovne studije čine predstavnici svakog od sedam fakulteta čiji mandat traje godinu dana. Članovima Studentskog parlamenta zagarantovana je sloboda mišljenja i izražavanja.

 • STUDIJE PRVOG CIKLUSA

 1. FAKULTET ZA POSLOVNE I FINANSIJSKE STUDIJE

akademsko zvanje: DIPLOMIRANI EKONOMISTA

 1. FAKULTET ZA PRIMJENJENU EKONOMIJU

akademsko zvanje: DIPLOMIRANI EKONOMISTA

 1. FAKULTET ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I DIZAJN

akademsko zvanje: DIPLOMIRANI INŽINJER INFORMATIJE

akademsko zvanje: DIPLOMIRANI GRAFIČKI DIZAJNER

 1. FAKULTET ZA EKOLOGIJU

akademsko zvanje: DIPLOMIRANI EKOLOG

 1. FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO

akademsko zvanje: DIPLOMIRANI MENADŽER TURIZMA

akademsko zvanje: DIPLOMIRANI MENADŽER HOTELIJERSTVA

akademsko zvanje: DIPLOMIRANI MENADŽER GASTRONOMIJE

akademsko zvanje: DIPLOMIRANI MENADŽER RESTORATERSTVA

 1. FAKULTET ZA NOVINARSTVO I KOMUNIKOLOGIJU

akademsko zvanje: DIPLOMIRANI INŽINJER NOVINAR – KOMUNIKOLOG

 • STUDIJE DRUGOG CIKLUSA

 1. FINANSIJSKI, BANKARSKI I BERZANSKI MENADŽMENT

akademsko zvanje: MASTER EKONOMIJE

 1. MENADŽMENT I MARKETING MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

akademsko zvanje: MASTER EKONOMIJE

 1. INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I DIZAJN

akademsko zvanje: MASTER INFORMATIKE

akademsko zvanje: MASTER DIZAJNA

 1. EKOLOGIJA

Akademsko zvanje: MASTER EKOLOGIJE

 1. FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO

akademsko zvanje: MASTER TURIZMA

akademsko zvanje: MASTER HOTELIJERSTVA

akademsko zvanje: MASTER GASTRONOMIJE

akademsko zvanje: MASTER RESTORATERSTVA

 1. PRAVNE NAUKE

akademsko zvanje: MASTER PRAVA

 • STUDIJE TREĆEG CIKLUSA (STUDIJSKI PROGRAMI EKONOMIJA I FINANSIJE – 180 ECTS U TRAJANJU OD TRI GODINE)

 1. RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

akademsko zvanje: DOKTOR EKONOMSKIH NAUKA

 1. MAKROEKONOMIJA I RAZVOJ

akademsko zvanje: DOKTOR EKONOMSKIH NAUKA

 1. MENADŽMENT I POSLOVNA EKONOMIJA

akademsko zvanje: DOKTOR EKONOMSKIH NAUKA

UPIS – POTREBNA DOKUMENTA

Uz popunjen obrazac prijave za upis student prilaže:

 • Diplomu o završenoj četvorogodišnjoj školi;

 • Svjedočanstvo o završenim razredima srednje škole (original ili ovjerena fotokopija);

 • Izvod iz matične knjige rođenih;

 • Uvjerenje o državljanstvu;

 • Dvije fotografije

PRIJEMNI ISPIT

Prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta za poslovne studije održavaju se u dva roka: junskom i septembarskom. Prijemni ispiti polažu se po rasporedu i terminima koji će biti objavljeni u javnim glasilima, oglasnoj ploči, zvaničnoj web stranici Univerziteta, kao i na društvenim mrežama Facebook i Instagram. Student ima mogućnost da radi i preliminarne testove kako bi provjerio svoje znanje i bolje se pripremio za prijemni ispit.

PRELAZAK SA DRUGIH FAKULTETA

Student može preći sa druge visokoškolske ustanove i nastaviti dalje studiranje na Univerzitetu za poslovne studije u skladu sa važećim propisima. Student podnosi zahtjev koji razmatra komisija, koja nakon provedene procedure donosi odluku i o tome obavještava studenta. Student uz zahtjev predaje i sva upisna dokumenta, kao i prepis ocjena sa prethodne visokoškolske ustanove.

IZNOS ŠKOLARINE

 • STUDIJE PRVOG CIKLUSA

FAKULTET ZA POSLOVNE I FINANSIJSKE STUDIJE 2.000 KM

FAKULTET ZA PRIMJENJENU EKONOMIJU 2.000 KM

FAKULTET ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I DIZAJN 2.500 KM

FAKULTET ZA EKOLOGIJU 2.500 KM

FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO 2.500 KM

FAKULTET ZA NOVINARSTVO I KOMUNIKOLOGIJU 2.500 KM

FAKULTET PRAVNIH NAUKA 2.000 KM

 • STUDIJE DRUGOG CIKLUSA – MASTER

SVI STUDIJSKI PROGRAMI 3.500 KM

 • STUDIJE TREĆEG CIKLUSA – DOKTORAT

SVI STUDIJSKI PROGRAMI 5.000 KM

 • PLAĆANJE ŠKOLARINE U 9 MJESEČNIH RATA

 • POPUSTI ZA DJECU POGINULIH BORACA, RATNIH VOJNIH INVALIDA I VIŠEČLANIH PORODICA

KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 17, PRIJEDOR

SVE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI NA BROJ TELEFONA: 065/228-928