Stručnjaci Univerziteta u Kembridžu, Muzeja Kozare u Prijedoru i Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske danas su započeli geoarheološka istraživanja na lokalitetu Zecovi kod Prijedora.

Arheolog Muzeja Kozare Milenko Radivojac rekao je da je ovaj put akcenat istraživanja na bušotinana tokova rijeke Sane kako bi bila upotpunjena arheološka priča o gradini Zecovi koja nedostaje.

“Hemijskom analizom `C-14`, obavljenom na Kembridžu, potvrđeno je da je kuća na dva i po metra dubine stara otprilike 2.200 godina, što potvrđuje raniju teoriju da su mlađi elementi otprilike iz 360. godine prije nove ere i da pripadaju mlađem željeznom dobu”, rekao je Radivojac novinarima u Zecovima.

Tonko Rajkovača sa arheološkog odjeljenja Kembridža potvrdio je da su se u ovim istraživanjima fokusirali na geoarheologiju, pokušavajući da objasne uopšte nastanak sanske doline i vezanost ove doline sa lokalitetom Zecovi.

“Po prvim pretpostavkama u nekim donjim horizontima imaćemo i elemente neolitske kulture, a suština je da definišemo korito rijeke Sane i da ga sagledamo u onom vremenu kada je nastao grad, tako da ovim bušotinama pokušavamo da nađemo organske uzorke kojima ćemo potvrditi starost korita i vegetaciju tog vremena”, rekao je Rajkovača.

Čarli Frenč sa Kembridž univerziteta dodao je da će na osnovu mineroloških i drugih uzoraka pokušati da rekonstruišu prakorito rijeke Sane, a ovo iskopavanje je u funkciji prikupljanja uzoraka potrebnih za detaljne analize.

“Pokušaćemo da rekonstruišemo život toga vremena jer je ovaj kraj veoma bogat arheologijom, ali ne znamo od čega su i kako živjeli. Da bismo rekonstruisali život iz toga vremena, treba nastaviti sa istraživanjima i u budućnosti”, rekao je Frenč.

Arheološka istraživanja u dolini rijeke Sane traju već pet godina, a u najnovijim, osim dosadašnjih institucija, učestvuju i arheolozi iz Slovenije.

SRNA