Područje Potkozarja primamljivo je za arheologe, to potvrđuje arheološko otkriće ostataka manastira Đurđevac u selu Kriva Rijeka kod Kozarske Dubice, ali I višegodišnja istraživanja arheologa sa univeziteta Kembridž u prijedorskom selu Zecovi. Britanski arheolozi sa domaćim stručnjacima istražuju kada je nastala dolina rijeke Sane, kada je naseljena ikako je izgledao život prije više hiljada godina.

Izvor: RTRS